En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > VFU del 2: ”Sju roliga och spännande veckor”
Emma Forsberg.
Emma Forsberg gjorde sin VFU på Gotland och regionens avdelning måltider.
Studerandebloggen

VFU del 2: ”Sju roliga och spännande veckor”

2020-12-21
  1. Studerandebloggen
  2. Bransch
  3. Student

Under höstterminen har vi kostvetarstudenter vid Uppsala universitet inom ramen för en valbar kurs om 15 hp haft möjlighet att komma ut på verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Med andra ord: praktik – och med den en försmak av framtiden.

I denna uppföljning till nyligen publicerade VFU del 1 delar nu ännu fler kostvetarstudenter med sig av sina upplevelser och erfarenheter.

Matilda Stenberg.

Möjlighet till nytänkande och utveckling

Att ha haft VFU under dessa sju veckor har varit både utmanande och utvecklande på många sätt. Det som varit allra bäst är framför allt kontakterna jag knutit och den praktiska insikten jag fått i arbetsplatsen.

Det är lätt att få en bild på lektionerna av hur man kan jobba som färdigutbildad kostvetare, men att få vara med i praktiken och se hur det fungerar i det ”verkliga livet” har ändrat min uppfattning totalt. På ett positivt sätt, då min syn på vad jag kan jobba med efter examen har breddats. Det jag kommer ta med mig från VFU-platsen är främst kunskapen om hur man planerar en grundmatsedel för skolan i en kommun, då det är detta jag sysslat med dessa veckor. Även vilken möjlighet till nytänkande och utveckling vi som snart utexaminerade kostvetare har för det kommande arbetslivet.

Matilda Stenberg
Praktikplats: Bollnäs kommun, kostenheten

Katarina Hiding.

Stor respekt till de som arbetar med frågor kring samhällsutveckling

”Det har varit otroligt värdefullt att se hur verksamheten fungerar på riktigt. Givetvis har den sett annorlunda ut nu under rådande pandemi, men jag tycker ändå att jag fått ett varmt välkomnande och en djupare inblick i arbetet. Före praktiken var jag mer inne på andra yrken, exempelvis inom idrottsnutrition eller produktutveckling. Men efter den här perioden har fler dörrar öppnats och nu är jag mer sugen på att arbeta med frågor som rör samhället på det sätt som man arbetar på Livsmedelsverket.

Jag kommer ta med mig förståelse för hur komplext det faktiskt kan vara att exempelvis sätta nya riktlinjer kring kost, hur mycket arbete som ligger bakom. Jag har också fått förståelse för hur svårt det kan vara att få till gemensamt arbete på myndighetsnivå, men hur viktigt det faktiskt är att samverka för att få saker att hända. Stor respekt till de som arbetar med frågor kring samhällsutveckling!

Katarina Hiding
Praktikplats: Livsmedelsverket

Alfred Nilsen.

Bidrag till den nationella kartläggningen av matsvinn

”Min praktik var i Heby kommun där jag utförde svinn- och konsumtionsmätningar i tre av kommunens skolkök. Mätningarna skedde enligt Livsmedelsverkets nationella metod för mätning av matsvinn. Resultaten kommer att bli Heby kommuns bidrag till den nationella kartläggningen av matsvinn som Livsmedelsverket ska göra 2021.

Det bästa med med praktiken var att jag fick vara med och bidra i något som har betydelse, och kan göra förändringar till att uppnå sträva mot att nå hållbarhetsmål 12 i Agenda 2030. Under praktiken fick jag erfarenhet av storköksutrustning, och en inblick i hur system i kök fungerar i praktiken. Det kommer jag att ha med mig.

Alfred Nilsen
Praktikplats: Heby kommun

Anna Dölhed.

Tydligare och positivare bild

”Det bästa med min VFU har varit att få komma ut till en verksamhet och kunna få ta del av hur arbetet som kostvetare kan se ut i praktiken. Vidare har det även varit roligt att kunna få implementera de kunskaper som jag hittills erhållit genom utbildningen i det projektarbete som jag genomfört under praktikens gång.

Från min praktik tar jag med mig sju roliga och spännande veckor samt trevliga möten med nya människor. Jag tar även med mig en tydligare och positivare bild av hur arbetet som kostvetare inom kommunen kan se ut.

Anna Dölhed
Praktikplats: Enköpings kommun

Emma Forsberg.

Bättre inblick i vad det innebär att ha en chefsbefattning

”Det bästa med min VFU-plats var att jag fick känna mig inkluderad i verksamheten och fick hänga med på alla möjliga saker – allt ifrån studiebesök vid ett livsmedelsföretag till ett enhetschefsmöte om hur måltidsverksamheten kan utvecklas och förbättras.

Jag kommer minnas min praktikperiod som en lärorik tid där jag fick applicera den kunskap som jag har lärt mig under utbildningens gång, samtidigt som jag har fått en bättre inblick i vad det innebär att ha en chefsbefattning. Jag kommer även ta med mig alla nya härliga människor som jag fick möjlighet att lära känna under praktikperioden.

Emma Forsberg
Praktikplats: Region Gotland, avdelning måltid

Cajsa Ceder Hof är studeranderepresentant i Kost & Närings styrelse läsåret 2020/21 och den som sammanställt citaten. I Studerandebloggen rapporterar hon om nyheter, intryck och erfarenheter. På vår studentsida kan du läsa mer om alla de unika förmåner som studerandemedlemskap i Kost & Näring ger.

Tidigare blogginlägg:


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/kostochn/kostochnaring.se/public/wp/wp-includes/formatting.php on line 4337