En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
iStock_000018845374_Medium

Det gör Kost & Näring

Hem > Fokusområden

Precis som våra medlemmars yrkesvardag omfattar Kost & Närings arbete en rad olika, specifika områden inom de offentliga måltidsverksamheterna.

Via teamen i föreningens sex specialiserade fokusgrupper genereras kunskap och utbyte kring de frågor och utmaningar som präglar branschen.