En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
morotter

För Sveriges
viktigaste måltider

Kost & Närings medlemmar är kostchefer, måltidschefer och andra som planerar, leder och utvecklar de svenska offentliga måltidsverksamheterna.
Vi kämpar i varje läge för rätt förutsättningar och hög, jämn kvalitet på de cirka tre miljoner
måltider – Sveriges viktigaste, anser vi – som våra medlemmar och andra kollegor över hela landet ansvarar för. Inom vården, skolan och omsorgen, varje dag.

Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider

Föreningen

Branschsamarbetspartner guld