jan 24 2019

Tre nya namn – Stora scenen komplett

Tre nya namn gör nu laguppställningen på Kostdagarnas stora scen komplett. Med en samhällsdebattör och otålig visionär, en beteendestrateg och en etnolog och måltidsforskare både breddas och fördjupas perspektiven på årets tema, Tusen och en (val-)möjlighet.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/tre-nya-namn-stora-scenen-komplett

jan 23 2019

Den kreativa fritidsmåltiden – tävla nu!

Kök & Pedagogik är tillbaka! Kost & Närings tävling för att uppmärksamma och sprida goda exempel på måltidspedagogik i skolans verksamheter riktar sig 2019 med temat Den kreativa fritidsmåltiden till landets fritidshem. Den 24 februari är sista datum för att lämna in tävlingsbidrag.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/den-kreativa-fritidsmaltiden-var-med-och-tavla

jan 16 2019

“Vad tar du med dig från Föreningsdagarna?”

Engagemang, vilja och hårt arbete – och ett stort mått av glädje. När Kost & Näring bjöd in till Föreningsdagar i Järna och på kursgården Bommersvik den 10-11 januari deltog närmare 40 medlemmar aktiva inom fokusgrupper, styrelse och andra föreningsorgan. Kostochnaring.se passade på att ta pulsen på tre av dem.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/vad-tar-du-med-dig-fran-foreningsdagarna

jan 14 2019

Enhetschef kost till Surahammars kommun

Vi söker nu en kostchef som ska leda och utveckla måltidsverksamheten. Om du har goda kunskaper i kostområdet och även erfarenhet av att arbeta som ledare inom restaurang, kan det vara dig vi söker. Sista ansökningsdag är den 3 februari.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/enhetschef_surahammar

Dec 18 2018

Årsmöte 2019 – nu öppnar anmälan

BARA FÖR MEDLEMMAR På årsmötet, Kost & Närings högsta beslutande organ som äger rum i direkt anslutning till Kostdagarna, har du som medlem långtgående möjligheter göra din röst hörd – på flera olika sätt.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/arsmote-2019-dec18

Dec 13 2018

Filosof och nationalekonom till Stora scen

I ett förlängt fördjupningspass på Kostdagarnas Stora scen diskuterar en nationalekonom och en filosof alternativen till den typ av marknadsinspirerad organisation och ledning som sedan 1990-talet alltmer kommit att prägla de offentliga verksamheterna.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/filosof-och-nationalekonom-till-stora-scenen

Dec 11 2018

Locket av för nya Utrustning och lokaler

Lär känna medlemmarna i Kost & Närings sjätte och senaste fokusgrupp, Utrustning och lokaler, som nu tar sikte mot en första aktivitet under Kostdagarna 2019.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/locket-av-for-utrustning-och-lokaler

Nov 29 2018

Borås Stad söker enhetschef till kostverksamheten

Kostverksamheten inom Vård- och äldreförvaltningen behöver förstärkas och därför utökar vi nu organisationen. Vill du vara en betydelsefull del i vårt utvecklingsarbete kring måltiderna? Sista ansökningsdag är den 7 januari.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/enhetschef_boras

Nov 26 2018

Fullt fokus i Skåne

Den 22-23 november strålade Kost & Närings sex fokusgrupper och styrelse samman i Lund för Fokusgruppdagarna, med ambitionen att rulla ut ett första utkast till planer för gruppernas satellitworkshops under Kostdagarna – men även för aktiviteter under Almedalsveckan 2019.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/fullt-fokus-i-skane

Nov 26 2018

Västerås stad söker fem avdelningschefer till restaurangenheten

I enlighet med stadens ambition att förbättra villkoren ytterligare för chefer och medarbetare kan vi nu minska antalet medarbetare per chef genom att göra plats för fem nya kollegor. Sista ansökningsdag är den 4 december.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/avdchefer_nov18

Tidigare inlägg «