En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
morotter

För Sveriges
viktigaste måltider

Kost & Närings medlemmar är kostchefer, måltidschefer och andra som planerar, leder och utvecklar de svenska offentliga måltidsverksamheterna inom vården, skolan och omsorgen. Vi kämpar i varje läge för rätt förutsättningar och hög, jämn kvalitet på de cirka tre miljoner måltider – Sveriges viktigaste, anser vi – som våra medlemmar och andra kollegor över hela landet ansvarar för, varje dag.

Välkommen till Kost & Närings nya hemsida! Vi jobbar fortfarande på att sopa upp det sista byggdammet – skulle något krångla så ha gärna en smula extra tålamod med oss.

Föreningen