En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Det är mycket angeläget att de offentliga måltidsverksamheterna inom skola, vård och inte minst omsorg fungerar – och levererar – också i händelse av kris. Men hur ska detta säkerställas?

Aktuellt

Kost & Närings nyhetsflöde i sin helhet

Hem > Aktuellt

Notiser