En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
IMG_7956

Branschsamarbeten

Hem > Om oss > Branschsamarbeten
Ursäkta stöket – här uppdaterar vi med nytt innehåll!

Sedan 2008 erbjuder Kost & Näring företag, vars erbjudanden helt eller delvis riktar sig mot storhushåll, möjligheten att ingå i föreningens program för branschsamarbete.

Branschsamarbete, hur fungerar det!?
Läs våra FAQ/Frågor-och-svar längre ned på sidan!

Tanken bakom branschsamarbetet är att genom dialog och utbyte generera kunskap skapa större ömsesidig förståelse för de förutsättningar och behov som som finns på köpar- respektive säljarsidan.

Det kan handla om allt ifrån anpassningar av produktinnehåll, förpackningar och tillvägagångssätt vid upphandlingar, till samarrangerade utbildningsaktiviteter på aktuella teman.

De företag som inom ramen för branschsamarbete på guld-, silver- eller grundnivå ingått samarbete med Kost & Näring bidrar också ekonomiskt till föreningens ordinarie verksamhet.

Under de utfällbara elementen här nedanför kommer inom kort våra branschsamarbetspartner både presentera sin verksamhet – och förklara varför de valt att satsa på ett fördjupat, långsiktigt samarbete med Kost & Näring.

Branschsamarbetspartner Guld

Aviko Norden

På Aviko erbjuder vi klimatsmarta, nyttiga och läckra knölar från jorden!

Vi på Aviko Norden älskar alla goda knölar från jorden. Vi har varit verksamma i Norden sedan 1987 och har stor erfarenhet och gedigen kunskap som lett till att vi kan erbjuda Sveriges bredaste sortiment av potatis, lök, rotfrukter med flera märkningar som Smak, Svenskt, ekologiskt och KRAV, som vi säljer via landets grossister.

Aviko är ett odlarägt kooperativ och i Sverige samarbetar vi framför allt med lokala odlare. I det vackra skånska Helsingborg har vi vårt huvudkontor samt produktionsanläggning där våra eminenta medarbetare varje år hanterar, producerar och distribuerar cirka 30 000 ton potatis och rotfrukter.

Vi känner en stor trygghet i att ha ett tätt samarbete med Kost & Näring där det finns en stor kompetens. Inte minst kunnigheten och kännedomen om kraven och önskemålen från köken och deras matgäster. Aviko Nordens expertis och stora flexibilitet inom potatis- och rotfruktssortimentet tillsammans med Kost & Närings totalkompetens borgar för en mer klimatsmart, hälsosam och god måltidslösning.

Kontaktperson: Marie Helgesson
Mail: marie@avikonorden.se
Telefon: 070-922 38 98
Hemsida: https://www.avikonorden.se/

Branschsamarbetspartner Guld

Findus

Findus Foodservices erbjuder produkter och recept till det professionella köket. Vi har utvecklat produkterna för att vara anpassade till restaurang och storhushåll.

Produkterna och recepten är utformade av våra kockar, som har lång erfarenhet och förståelse för utmaningar i köket och för våra kunders behov. Med ett stort utbud kan vi erbjuda produkter för alla tillfällen. Oavsett om du söker vegetariska produkter, fisk, puréer eller kanelbullar så finner du det hos oss.

Vi erbjuder även ett brett utbud av konsistensanpassade produkter och recept till personer med tugg- och sväljsvårigheter. Oavsett ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom ska alla ha rätt att kunna äta sig mätta och bli serverade mat som ser aptitlig ut, har rätt konsistens och som tillgodoser individens behov av näring.

För oss på Findus är det viktigt med ett nära samarbete med Kost & Näring för att medverka till en bättre livsmedelsupphandling och en hållbar utveckling för äldreomsorg och skolor. Vi är övertygade om att vi i samverkan med andra leverantörer och grossister kan hitta förbättringsområden tillsammans med både kostchefer, kunder och upphandlare.

Kontaktperson: Malin Fredman
Mail: malin.fredman@se.findus.com
Telefon: 070-875 02 07
Hemsida: https://www.findusfoodservices.se/

Branschsamarbetspartner Guld

Green Food/Ewerman

Branschsamarbetspartner Guld

HK Scan

Branschsamarbetspartner Guld

Ipinium

Branschsamarbetspartner Guld

Kronfågel

Branschsamarbetspartner Guld

Lantmännen Cerealia

På Cerealia utvecklar, producerar och marknadsför vi ett stort sortiment av hälsosamma och näringsrika produkter. Med hållbarhet som grund för vår verksamhet, är vårt mål att göra måltider och livsmedelsprodukter en lönsam affär för våra kunder genom att erbjuda produkter av högsta kvalitet.

Lantmännen Cerealia har egen produktion i bland annat Laholm och i Järna – Sveriges enda pastafabrik – detta gör samarbetet med kostchefer och skolkockar dynamiskt. Nya idéer för exempelvis närproducerad pasta och pannkaka av hög kvalitet utvecklas ständigt för att möta nya behov.

Vi har valt att samarbeta med Kost & Näring för att tillsammans arbeta för att skapa förutsättningar för god och näringsriktig mat i skolan och till äldre. Vi ser fram emot ett fortsatt bra och fördjupat samarbete med Kost & Näring och alla kostchefer ute i landet.

Kontaktperson: Susanna Liljeblad, försäljningsdirektör Foodservice
Mail: susanna.liljeblad@lantmannen.com
Telefon: 010-556 38 81
Hemsida: https://www.lantmannencerealia.se/

Branschsamarbetspartner Guld

Orkla Foods Sverige

Branschsamarbetspartner Guld

Santa Maria Foodservice

Branschsamarbetspartner Guld

Skånemejerier

Vanliga frågor – FAQ

Hur länge har Kost & Näring haft branschsamarbetspartner?

Varför har ni öppnat för möjligheten att bli branschsamarbetspartner?

Vad innebär det att ett företag är branschsamarbetspartner till Kost & Näring?

Finns det olika typer av samarbetsformer?

Vad är skillnaden mellan guld-, silver- och grundnivå?

Vilka företag får bli branschsamarbetspartner till Kost & Näring?

Vilka är Kost & Närings branschsamarbetspartner just nu?

Har branschsamarbetspartnerna alltid varit desamma?

Hur mycket kostar det att vara branschsamarbetspartner?

Till vad används pengarna Kost & Näring får in från sina branschsamarbetspartner?

Har Kost & Närings branschsamarbetspartner inflytande över hur föreningen använder de pengar som betalas in?

Hur redovisas Kost & Närings utbyte med branschsamarbetspartnerna?


Hur länge har Kost & Näring haft branschsamarbetspartner?

Sedan 2008.

Varför har ni öppnat för möjligheten att bli branschsamarbetspartner?

Vår utgångspunkt för branschsamarbetena är att främja utbyte och dialog mellan köpare och säljare inom de svenska offentliga måltiderna, eftersom vår uppfattning är att detta leder till en bättre matchning mellan säljarnas utbud och de specifika behov som finns i de offentliga måltidsverksamheterna runt om i landet.

Om företag i livsmedelsbranschen är lyhörda inför de offentliga måltidsverksamheternas behov är det något vi välkomnar – vare sig dessa företag är branschsamarbetspartner till Kost & Näring eller ej.

Vad innebär det att ett företag är branschsamarbetspartner till Kost & Näring?

Eftersom olika företag har olika förutsättningar och verksamheter ser också samarbetena delvis olika ut. Det kan exempelvis handla om att i dialogmöten föra diskussioner kring förpackningar, förpackningsstorlekar, minskade tillsatser, behov av nya eller anpassade produkter eller om hur de livsmedel som köps in till måltidsverksamheterna ska kunna göras smartare ur ett hållbarhetsperspektiv. Samarbetspartner har också möjligheten att vid ett begränsat antal tillfällen per år göra direkta informationsutskick per post eller e-post till våra medlemmar.

Flera av våra samarbetspartner arrangerar också olika seminarieaktiviteter där Kost & Näring är medarrangör. I de fall som gemensamma arrangörskap förekommer, redovisas detta alltid öppet i inbjudningar, uppföljande artiklar och annan kommunikation kring respektive aktivitet.

Finns det olika typer av samarbetsformer?

Ja. Branschsamarbetet erbjuds på guld-, silver- respektive grundnivå. I nuläget ligger samtliga av Kost & Närings samarbetspartner på guldnivå.

Vad är skillnaden mellan guld-, silver- och grundnivå?

Skillnaden ligger i omfattningen av samarbetet med Kost & Näring. Det kan exempelvis handla om antalet tillfällen under året som branschsamarbetspartnern i fråga har möjlighet att träffa representanter från föreningen för att föra diskussioner, lyssna in vilka behov och önskemål som finns ute i verksamheterna, och/eller berätta om befintliga eller kommande produkter och tjänster.

Vilka företag får bli branschsamarbetspartner till Kost & Näring?

Vi tackar inte nej till företag som vill bli samarbetspartner utan för gärna en konstruktiv dialog med alla aktörer, så länge det bidrar till en positiv utveckling för de offentliga måltiderna och de som leder och arbetar i verksamheterna.

Vilka är Kost & Närings branschsamarbetspartner just nu?

Föreningens aktuella branschsamarbetspartner presenteras alltid med logotyp längst ned på förstasidan på https://www.kostochnaring.se. I de flesta fall finns också branschsamarbetspartnernas egna presentationer högre upp på den här sidan.

Har branschsamarbetspartnerna alltid varit desamma?

Nej. Under åren sedan starten 2008 har flera företag valt att avsluta sina engagemang som branschsamarbetspartner, samtidigt som nya kommit till.

Hur mycket kostar det att vara branschsamarbetspartner?

Företag som i nuläget inte är samarbetspartner till Kost & Näring men är intresserade av att bli det, erbjuds detta till en kostnad av 175 000 kr + moms per år på guldnivå. För silver- respektive grundnivå är kostnaden något lägre.

Till vad används pengarna Kost & Näring får in från sina branschsamarbetspartner?

Överskottet från branschsamarbetena används för att finansiera föreningens breda aktiva verksamhet. Det områdesspecifika arbetet i fokusgrupperna, medverkan i olika former av sammanhang där de offentliga måltiderna diskuteras samt internationellt samarbete med kollegor är några exempel. Andra viktiga delar är att driva opinion och på andra sätt arbeta för att lyfta de offentliga måltiderna i den offentliga debatten.

Har Kost & Närings branschsamarbetspartner inflytande över hur föreningen använder de pengar som betalas in?

Nej. Hur Kost & Näring använder sina ekonomiska medel, där intäkterna från branschsamarbetet är en del, fastställs i den budget som beslutas vid vårt årsmöte i mars varje år.

Hur redovisas Kost & Närings utbyte med branschsamarbetspartnerna?

De aktiviteter och sammanhang där Kost & Näring har olika former av utbyte med branschsamarbetspartnerna, så som gemensamma seminarier, dialogmöten eller studiebesök, redovisas alltid öppet och med största möjliga transparens; i form av rapportering här på hemsidan, i medlemstidningen Förenade Måltider och i de olika utskick som görs från föreningen till medlemmarna under året.