En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Forskning och fördjupning

Forskning och fördjupning

Hem > Forskning och fördjupning

Kost & Närings uttalade ambition är att på olika sätt bygga kunskap, driva utveckling och verka i ”goda allianser” tillsammans med andra nyckelaktörer i vår bransch. Här presenterar vi utvalda länkar till andras sammanställningar av aktuell forskning och annan fördjupning med anknytning till offentliga måltider.

Måltid Sverige – samlad kunskap om offentliga måltider

”Maten, måltiden, miljön, resurserna, pedagogiken, näringen, hälsan, upplevelsen, välbefinnandet och lärandet. Det finns mycket vi vet – och inte vet – om den offentliga måltiden. Ta del av aktuell forskning som bedrivs inom de olika disciplinerna och ta vara på varandras framsteg. Här finner du forskning med anknytning till de offentliga måltiderna.”

Livsmedelsverket – fakta om offentliga måltider

”Samlad, tillförlitlig nationell och lokal statistik om bland annat kostnader, organisation, livsmedelskvalitet, konsumtion och matsvinn kopplad till måltiderna i vård, skola och omsorg är nödvändig för att kunna följa utvecklingen på området och kan vara värdefulla beslutsunderlag för beslutsfattare i kommun och landsting. Nedan presenteras fakta om offentliga måltider från Livsmedelsverkets egna kartläggningar och från externa källor.”

ICDA Sustainability Toolkit

Under 2020 har den globala branschföreningen ICDA (International Confederation of Dietetic Associations), där Kost & Näring ingår, sammanställt material kopplat till arbetet med hållbara livsmedelssystem. Resultatet finns samlat i en virtuell verktygslåda, ICDA Sustainability Toolkit, som innehåller en mängd tips, hjälp, råd och studier att ta del av. Allt i syfte att branschen – globalt och gemensamt – ska kunna driva hållbarhetsfrågor och ta hjälp av varandra.

Nutritionsfakta – kunskapsportal om mat och hälsa

”Nutritionsfakta.se bidrar till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättrar förutsättningarna för en god folkhälsa och underlättar innovationer inom mat-hälsaområdet. Nutritionsfakta.se lanserades i juni 2016 och drevs under tre år av SNF Swedish Nutrition Foundation. Lanseringen möjliggjordes genom ett projektanslag från forskningsrådet Formas. Numera drivs verksamheten av Örebro universitet holding AB.”

Skolmatsakademin – en del av VG-Region

”Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk inom Västra Götaland som vänder sig till dig som är verksam inom skola och skolrestaurang. Nätverket startades år 2006 för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. Vi vill förmedla en positiv attityd till dagens moderna skollunch och samtidigt öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö.”