En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
IMG_9501
Fokusområde

Utrustning och lokaler

Hem > Fokusområden > Utrustning och lokaler

När det är det är dags att bygga om eller nytt ska det vara en självklarhet att utformningen av kök och andra lokaler styrs av måltidsverksamhetens behov – och inte omvänt.

Med fokusgrupp Utrustning och lokaler i spetsen verkar Kost & Näring för att stärka kost- och måltidschefernas roll, delaktighet och inflytande i byggprocessen. Hela vägen från start till mål.

Aktiviteter i fokusgruppen

Göteborgs Stad har gjort genomtänkta dokument för byggnation av storkök. Dessa delar de med sig av till Kost & Näring. Fokusgruppen önskar få dessa upplagda på sin hemsida. Medlemmar kan lätt hitta uppgifter om hur man planerar ett nytt/ombyggt kök med ytor, utrustning etc utifrån verksamhet och storlek.
Under kostdagarna genomfördes en workshop med syfte att samla in synpunkter och förslag på vad medlemmar vill ha hjälp med från vår fokusgrupp. Synpunkterna/förslagen har sammanställts och ska läggas u på hemsidan. Detta blir en vägvisare för vad och hur vi ska jobba vidare. Fokusgruppen tar reda på medlemmarnas önskemål om ger en riktning i vad och hur vi ska jobba vidare. Genom att sammanställningen blir offentlig kan alla se vilka förslag som kom fram.