En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
IMG_4776 2

Om föreningen

Hem > Om oss

Kost & Näring är en branschförening inom Ledarna vars medlemmar utgörs av kostchefer, måltidschefer och andra yrkesgrupper som leder landets offentliga måltidsverksamheter inom kommuner och regioner.

Med utgångspunkt i en kombination av ämnesmässig bredd och kompetensmässig spets erbjuder Kost & Näring både inte bara sina medlemmar – utan branschen som helhet – en unik arena för utbyte mellan de aktörer som omger och påverkar den svenska offentliga måltiden. Från producenter och grossister till forskning, myndigheter och politik.

Sedan hösten 2019 ges Kost & Närings medlemstidning Förenade Måltider ut med fyra nummer per år.
  • Föreningens sex fokusgrupper – Hållbarhet; Förskola och skola; Sjukhus; Upphandling; Utrustning och lokaler samt Äldreomsorg – bedriver nationellt, utåtriktat arbete för stöd, utveckling och konkret förbättring. Ofta i samverkan med andra – men alltid med beredskap att självständigt agera blåslampa för förändring.
  • För regionala initiativ och för ett oslagbart nära, kollegialt utbyte svarar Kost & Närings lokalavdelningar över hela landet.
  • Under föreningens konferens Kostdagarna, ”lunch-till-lunch” och alltid i slutet av mars, samlas stora delar av det offentliga Måltidssverige för att fylla på kompetensdepåerna med insikter och ny kunskap – och inte minst för att delta i branschens mesta mingel och nätverkande.
  • Utöver ledning av den löpande verksamheten, där produktionen av den egna medlemstidningen Förenade Måltider är en av delarna, fungerar Kost & Närings styrelse som motor i föreningens utåtriktade arbete. Både ifråga om opinionsbildande insatser och som ansvarig för planering i samband med satsningar på publika aktiviteter.
  • Sedan ett drygt decennium tillbaka erbjuder Kost & Näring företag med inriktning mot storhushåll möjlighet att ingå i föreningens program för branschsamarbete, i syfte att gemensamt skapa större ömsesidig förståelse för de förutsättningar och behov som som finns på köpar- respektive säljarsidan.
  • Med systerföreningar i de nordiska länderna och som en del i flera europeiska och globala nätverk och organisationer har Kost & Näring också ett brett internationellt samarbete.