En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Hälsa – ett val?
Saga Manby
Saga Manby är studeranderepresentant i Kost & Närings styrelse läsåret 2022/23 och den som för närvarande driver Studerandebloggen. Här rapporterar hon om nyheter, intryck och erfarenheter.
Studerandebloggen

Hälsa – ett val?

2023-03-17
  1. Studerandebloggen
  2. Bransch
  3. Student

Att “Sociologiska perspektiv på mat”, en kurs jag läst under vårterminen, har påverkat mig blev tydligt när jag nyligen möttes av ett inlägg på sociala medier som berörde. Eller, kanske i större utsträckning: upprörde. Visst händer det att jag läser uttalanden om kost och hälsa som jag upplever som struntprat och en inställning till hälsa som stjälper mer än hjälper – men det här väckte känslor av ett annat slag. Det stod så här:

”Att vara hälsosam är ett val. Att vara ohälsosam är ett val. Ansvaret för vad du väljer är 100 % ditt.” 

Okej, kanske du tänker, vad är det som upprör med det? Vi har ju alla ett val när det kommer till vad vi äter och hur vi lever. Eller?

Nej. Så enkelt är det inte. När det kommer till att vara hälsosam går det inte bara att säga: “Det är ditt ansvar” och lägga allt ansvar på individen.

Alla kan inte välja vad de ska äta. Alla har inte resurserna, kunskapen, tiden eller så kan de av andra anledningar inte göra hälsosamma val. Utbud, exponering, tillgång och tillgänglighet varierar i olika områden och matmiljön runt omkring oss påverkar de val vi gör och de val vi kan göra.

Alla behöver arbeta tillsammans för att uppnå en jämlik hälsa där “att vara hälsosam” inte reduceras till individens val.

Det är skillnad i matrelaterad hälsa mellan olika målgrupper i Sverige. Hälsan är inte jämlik, det är en målbild och något att sträva efter – men idag är vi långt därifrån. Individen kan inte ta allt ansvar själv för sin hälsa, och för att vara hälsosam. Det behövs insatser på samhällsnivå för att ge alla individer förutsättningarna att vara hälsosamma och för att skapa en hållbar och hälsosam livsstil och livsmedelskonsumtion. 

Visst har individen ett ansvar, men samhället och dess aktörer behöver göra det lättare för  individen att göra hälsosamma val. Vi påverkas av samhälleliga strukturer men även våra relationer, kultur och normer påverkar valen vi gör. Vi tar beslut i stunden och påverkas av andra personer och faktorer. Samhället behöver utformas på ett sådant sätt att det stödjer oss och underlättar för hälsosamma val.

Sociologiska perspektiv på mat

Kursen Sociologiska perspektiv på mat är en kurs på Uppsala universitet som berör olika teoretiska begrepp för att förstå och förklara människors mat och ätande utifrån sociologiska perspektiv. Kursen berör bland annat hur materiella, kulturella och relationella strukturer påverkar mat och måltider samt de val vi gör.

Offentliga måltider är ett bra exempel på hur samhället kan hjälpa individen, och visa vägen i omställningen mot en hållbar livsmedelskonsumtion och en jämlik hälsa. Ta till exempel de skolor som arbetar för att förbättra måltidsmiljön för eleverna, som får barn och ungdomar att testa ny mat, som erbjuder frukost till eleverna vilket ger bättre studiero. Eller de som håller matråd och utbildar för att öka kunskapen och delaktigheten kring måltiderna. Och så vidare.

På nationell nivå arbetar man med att utveckla mål, delmål och insatser som ska vara ett stöd och underlätta arbetet mot en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion samt en jämlik hälsa. Det ligger med andra ord långt utanför individens ansvar och det egna “valet” att vara hälsosam.

Samhället behöver utformas för att vara ett stöd. Företag måste ta ansvar, likaså andra organisationer. Alla behöver arbeta tillsammans för att uppnå en jämlik hälsa där “att vara hälsosam” inte reduceras till individens val. 

Så summerat gällande de orden jag läste: Att vara hälsosam är inte ett val för alla, inte heller att vara ohälsosam. Ansvaret kan inte enbart läggas på individen. 

Saga Manby

På vår studentsida kan du läsa mer om alla de unika förmåner som studerandemedlemskap i Kost & Näring ger.

Tidigare inlägg i Studerandebloggen:


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/kostochn/kostochnaring.se/public/wp/wp-includes/formatting.php on line 4337