En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Kalendarium

Kalendarium

Hem > Aktuellt > Kalendarium

Här hittar du närmare information om evenemang och andra utåtriktade aktiviteter kopplade till Kost & Närings verksamhet. Är du medlem och inloggad på sidan visas också de föreningsinterna kalendarieposterna.

Filtrera

Årsmöte i lokalavdelning Stockholm

 1. Lokalavdelning Stockholm
 2. Lokalavdelningar

Årsmöte i lokalavdelning Stockholm, öppet för alla som är medlemmar i Kost & Näring och bosatta i Stockholmsområdet. Sista anmälningsdag är den 8 mars.

Styrelsemöte

 1. Internt event
 2. Styrelsearbete

Ordinarie möte i Kost & Närings styrelse. Äger rum i Stockholm.

Kostdagarna 2024

 1. Kostdagarna
 2. Kostdagarna 2024

2024 års upplaga av Kostdagarna äger rum på Kistamässan i Stockholm. Läs allt om dagarna här. Sidan uppdateras löpande.

Asta-dagarna, Linköping

 1. Fokusgrupper
 2. Förskola och skola
 3. Specialkost

Nationell tvådagarskonferens för allergi-, astma- och KOL-sjuksköterskor. Tema: Allergi. Kost & Närings Åsa Kullberg, fokusgrupp Förskola och skola medverkar med föreläsning om specialkost.

Styrelsemöte

 1. Internt event
 2. Styrelsearbete

Ordinarie möte i Kost & Närings styrelse. Digitalt.

Förenings­dagarna 2024

 1. Fokusgrupper
 2. Revisorer
 3. Styrelsearbete
 4. Valberedningen

Strategi- och planeringsmöte i Helsingborg för Kost & Närings fokusgrupper, styrelse, valberedning, revisorer, lokalavdelningsordförande och eventgrupp. Inbjudan skickas ut separat.

Branschdialog Livsmedelsupphandling

 1. Fokusgrupper
 2. Upphandling

Dialogmöte i Stockholm (ort prel.) arrangerat av Kost & Närings fokusgrupp Upphandling, med representanter från leverantörer, grossister och upphandlande myndigheter. En del i det löpande arbetet med dokumentet Branschöverenskommelse för upphandling av livsmedel.

Styrelsemöte

 1. Internt event
 2. Styrelsearbete

Ordinarie möte i Kost & Närings styrelse. Äger rum i Stockholm.

Skolverkets nationella programråd för Restaurang- och livsmedels­programmet

 1. Fokusgrupper
 2. Förskola och skola

Ordinarie möte, äger rum i Stockholm. Kost & Näring representeras av Kerstin Berg, fokusgrupp Förskola och skola.

Tidigare aktiviteter