En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Bsd3M

Internationellt samarbete

Hem > Om oss > Internationellt samarbete

Som ett led i att driva utvecklingen av den offentliga måltiden och stärka kostekonomernas yrkesroll och status, deltar Kost & Näring i flera internationella föreningar och samarbeten. En given målsättning är att öka kontakt och utbyte mellan medlemmar och kollegor från andra länder.

Nordiskt samarbete

2019 års upplaga av Nordiskt möte ägde rum i Göteborg, med Kost & Näring som värd. Bakre raden fr.h.: Arnt Steffensen (NO), Vigdís Stefánsdóttir (IS) och Marianne Schröder Maagaard (SE). Främre raden fr.h.: Monica Smørvik (NO), Ghita Parry (DK) och Marianne Backrud-Hagberg (SE).

På nordisk nivå samarbetar Kost & Näring med systerföreningarna i Sverige, Norge, Danmark och på Island. Enligt ett roterande värdskap träffas årligen medlemsföreningarnas ordföranden och internationell representanter för ”Nordiskt möte” – ett forum för diskussion, samarbete och utbyte av erfarenheter.

Det nordiska samarbetet utgör också en plattform för Sverige, Norge och Danmark att som medlemmar i EFAD (läs mer om EFAD här nedanför) enas om gemensamma ståndpunkter och uttalanden.

Läs mer om våra systerföreningar här:

EFAD

The European Federation of the Association of Dietitians, EFAD, är en organisation för dietist- och kostekonomföreningar inom EU.

EFAD arbetar övergripande med frågor kring folkhälsa, kost och näring, och fungerar även som europeisk remissinstans. Från Sverige ingår både Kost & Näring och Dietisternas Riksförbund.

Läs mer om EFAD här.

ICDA

International Confederation of Dietetic Associations, ICDA, bildades redan 1952 och har idag medlemsföreningar i mer än 40 länder över hela världen.

Läs mer om ICDA här