En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
IMG_6729 2

Etiska riktlinjer

Hem > Om oss > Etiska riktlinjer

Här redovisas Kost & Närings etiska kod och den internationella ”Statement on the Role of the Food Service Dietitian”, som utarbetats av EFAD , The European Federation of the Associations of Dietitians.

De båda dokumenten, antagna vid Kost & Närings årsmöte 2019, utgör grunden för föreningens arbete och ersätter tidigare etiska riktlinjer. Använd antingen rullgardinerna nedan för att ta del av innehållet direkt, eller ladda ner respektive dokument i PDF-format här intill.

Etisk kod

Kostchefer/Måltidschefer/Kostvetare har ansvar för att förse individer eller grupper av människor med näringsriktiga, säkra, smakfulla och hållbara måltider i syfte att främja hälsa bland både friska och sjuka inom ekonomiska och lagstiftade ramar.

Vi arbetar på ett hållbart och korrekt sätt för att främja folkhälsan i världen genom att:

 • Vara kompetenta, objektiva och ärliga i alla situationer
 • Respektera alla människor och deras behov
 • Samarbeta med andra
 • Sträva efter att främja folkhälsan och för att minska ohälsa och hälsorelaterad ojämlikhet
 • Inte göra skada
 • I professionen tillämpa nationella riktlinjer, praxis och rekommendationer för kost och nutrition

Professionella riktlinjer

Tillhandahålla tjänster och tillämpning av kunskap

 • Tillhandahålla högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster inom kost och nutrition
 • Erbjuda tjänster baserade på förväntningar och behov hos kunden eller i samhället
 • Samarbeta med andra för att integrera kost och nutrition inom alla vård-/serviceområden oavsett sammanhang
 • Arbeta i samverkan med kunder och gäster

Utveckla yrkesutövningen och tillämpningen av forskning

 • Tolka, använda, delta i eller generera forskning för att stödja yrkets utveckling
 • Utveckla en unik kunskapsbas
 • Ha en fördjupad vetenskaplig kunskap om kost och nutrition

Ha ett evidensbaserat förhållningssätt i yrkesutövningen

 • Ställa frågor, systematiskt söka forskningsresultat och utvärdera validitet samt användbarhet och betydelsen av resultatet
 • Kombinera forskning med egen expertkunskap och kundens/gästens eller samhällets värderingar och omständigheter vid beslutsfattande
 • Ha ett evidensbaserat förhållningssätt till alla områden inom dietetiken för att främja folkhälsan för den enskilde kunden/gästen, samhället och befolkningen
 • Reflektera över vårt eget perspektiv och vara medveten om att våra fördomar kan påverka tolkningen av forskningsbevis

Kommunikation

 • Arbeta för att sprida kunskap om kost och nutrition
 • Förespråka kostens och nutritionens betydelse för folkhälsan

Kvalitet i yrkesutövningen

 • Sträva efter att förbättra service och kvalitet genom att systematiskt utvärdera samt utifrån resultaten revidera arbetssätten
 • Utveckla och uppdatera kompetens och kunskap

Kontinuerlig kompetensutveckling för ett
professionellt ansvarstagande

 • Tillämpa nationella riktlinjer och rekommendationer för kost och nutrition
 • Upprätthålla kompetens genom att ta ansvar för ett livslångt lärande och engagemang för egen utveckling

EFAD Statement on the Role
of the Food Service Dietitian

Definition of Food Service

Food service is a multidimensional operation often described as a food service system model23 transforming inputs (human labor and skills, materials, facilities and operational) to outputs (meals, customer satisfaction, employee satisfaction and financial accountability).

Food service is an increasingly complex context4, which will always be in a process of change as new demands occur and vary from country to country. Food and meals for vulnerable groups must be nutritious (for prevention or treatment) and tailored for specific individuals and groups, as well as being tasty, tempting and familiar they must be safe, sustainable and financially reasonable.

Role of the Food Service Dietitian

1. Play a key role in operations that provide meals for various target groups and settings e.g.: for the young in pre-schools and schools; for healthy adults in workplaces and prisons; for persons with disabilities, older adults and sick people in health and social care; as well as for staff and visitors in those settings. The clients who rely on this provision of food are often nutritionally vulnerable and they are partly or fully dependent on this provision to attain food and nutrition security.

2. Have a central role in initiating and formulating documents of visions, strategies, policies and guidelines for food service settings, based on steering documents from e.g. WHO, EU and member states. Moreover dietitians working in food service settings play a key role in transforming theory in those documents to practice in collaboration with interprofessional teams in everyday work.

3. Are uniquely qualified to provide food service for vulnerable groups, as their education and competences include: science and evidence based knowledge about food, nutrition and dietetics; organization and management of food service (financing, human resources and leadership); local governance and regulatory frameworks. All these aspects are balanced into decisions about how to plan, produce and serve meals that satisfy clients’ needs and preferences as well as reaching goals of efficiency and effectiveness.

4. Can play varied roles, e.g.: i) to consult; ii) to manage; or iii) to direct the food service operations5. Being consultants requires expertise in such diverse topics as menu planning, special diets, food safety, sustainability, purchasing & procurement and kitchen design and redesign as well as education and communication. Managers may require all the previous skills in addition to the responsibility of managing the food service operation. A director of food services will have an overall responsibility for several food service operations including all the responsibilities related to that role.