Skriv ut detta Sida

Kök & Pedagogik 2019

Kök & Pedagogik 2016/17: Alla tre finalistbidrag

Fsk Gunghästen vinnare i
Kök & Pedagogik 2016/17!

Västeråsförskolan Gunghästen i Västerås med bidraget ”Sapere” avgår med segern i 2016/17 års upplaga av Kök & Pedagogik. Efter en synnerligen tuff urvalsprocess bland de dryga 20 inlämnade tävlingsbidragen utsåg juryn, som består av deltagarna i Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola, Gunghästen som en av tre finalister.

Tävlingens vinnare, däremot, har utsetts i en öppen omröstning som pågick fram till och med den 12 januari. Onsdagen den 18 januari tillkännagavs segraren under högtidliga former, på plats på Gunghästen tillsammans med förskolans barn, förskolechef Eva Johansson, kocken Anna-Carin Persson och förskolans övriga pedagoger.

Hög nivå

Nivån på de inkomna bidragen har genomgående varit mycket hög, konstaterar Kerstin Berg, en av fokusgruppens deltagare.

– Vi i fokusgruppen vill rikta ett stort tack till alla er som skickat in bidrag. Finalist eller inte: vart och ett av de här bidragen är ett kvitto på allt det engagemang och den matglädje som våra allra yngsta offentliga måltidsgäster har förmånen att ta del av runt om i landet, säger Kerstin Berg.

Gemensamt för de tre bidrag som passerat juryns nålsöga och tagit sig vidare som finalister i tävlingen är att de i olika former tillämpar Sapere-metoden.

– Dessutom hittar vi ytterligare perspektiv i de tre verksamheterna, exempelvis kontinuerlig utematlagning, föräldradelaktighet, tydlig verksamhetsplan mellan pedagogisk verksamhet och kök liksom framtagning av recept tillsammans med barnen, berättar Kerstin Berg.


Här hittar du finalistbidragen 2016/17

Klicka på respektive länk för att ta del av finalisternas bidrag:
(Öppnas i nytt fönster)

Herrestorps förskola, Vellinge: ”Barn i kök / Lilla kockskolan”

Förskolan Gunghästen, Västerås: ”Sapere”

Föräldrakooperativet Sjöormens Framtid, Göteborg: ”Teamwork”


Kök & Pedagogik 2017/18: Alla tre finalistbidrag

Kök & Pedagogik 2017/18
– Grattis Hattstugan!

Segraren i 2017/18 upplaga av Kost & Närings Kök & Pedagogik finns i Bara i Svedala kommun, strax utanför Malmö.

– Det har varit fantastiskt att få vara med på plats och se den stora stoltheten som finns över att ha tagit hem en välförtjänt seger i Kök & Pedagogik. I Hattstugan har vi ett väldigt bra exempel på en verksamhet som lyckas knyta samman måltidspedagogiken både med målen i förskolans läroplan och med arbete för minskat matsvinn, säger Camilla Wiström, deltagare i Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola, som ligger bakom tävlingen.

Lär känna 2017/18 års finalister!

Klicka för att komma direkt till (öppnas i nytt fönster):

• Herrestorps förskola, Vellinge – Barn i kök/Lilla kockskolan

• **VINNARE!** Hattstugans förskola, Bara – Matsvinn ur ett barnperspektiv

• Förskolan Kreatören, Uddevalla – Måltidspedagogik i förskolans pedagogiska verksamhet

Tävlingstema

Liksom premiäråret 2016 riktade sig 2017/18 års upplaga av Kök & Pedagogik till förskolor, såväl i offentlig som i privat regi.

Med avstamp i temat Räkna med måltiderna! välkomnades förskolor som i olika former kopplar samman mat, måltider och råvaror med matematik och de naturvetenskapliga ämnena, att vara med och tävla.

Sammanlagt 12 verksamheter tog chansen att sätta just sin verksamhet på den måltidspedagogiska Sverigekartan genom att delta i Kök & Pedagogik.

KÖK & PEDAGOGIK 2019 – DEN KREATIVA FRITIDSMÅLTIDEN

Varmt grattis,
Aggarpsskolan!

Vinnare i Kök & Pedagogik 2019 är Aggarpsskolan i Svedala kommun och tävlingsbidraget ”Kockfritids på Aggarp”. Kost & Närings riktar ett varmt grattis till eldsjälarna Anneli Svensson, fritidsverksamheten, David Gustavsson, förstekock, och alla de andra som bidragit till att göra verksamheten till ett måltidspedagogiskt föredöme.
_
_

”Världens bästa smaker”

Sorgenfriskolans Fritidshem 
Malmö

Juryns motivering:
Ett långsiktigt och nytänkande arbetssätt som stimulerar frukt- och grönsaksintaget på ett inspirerande sätt, vilket i sin tur främjar samarbete och lärande.
_

”Skapa ditt egna mellis”

Maria Parkskolan, avdelning Kronan
Helsingborg

Juryns motivering:
Visar hur pedagoger tillvaratar elevers matintresse genom att involvera dem i mellanmålsproduktionen, där de tillåts experimentera och vara kreativa.
_

”Kockfritids på Aggarp”

Aggarpsskolan
Svedala

Juryns motivering:
Ett fint exempel på styrkan i samarbetet mellan pedagoger och köket. Smakskolan med hjälp av Sapere-metoden visar att hemkunskapsköket kan användas som arena för lärande utanför skoldagen.

Omröstningen är nu avslutad.


Om Kök & Pedagogik 2019

Tävlingen Kök & Pedagogik lanserades 2016 av Kost & Näring och föreningens fokusgrupp Förskola och skola. Syftet: att synliggöra, uppmärksamma och sprida goda exempel på hur måltidsverksamheten kan göras till en integrerad, aktiv del i det pedagogiska arbetet.

– Hela tanken bakom Kök & Pedagogik är att lyfta och driva utvecklingen framåt genom uppmärksamma de goda exemplen, säger Gunilla Martinsson, ansvarig i fokusgrupp Förskola och skola, som ligger bakom tävlingen.

Tävlingstema: Den kreativa fritidsmåltiden

Årets upplaga av Kök & Pedagogik vänder sig till fritidsverksamheter, såväl i offentlig som i privat regi. Med avstamp i temat Den kreativa fritidsmåltiden välkomnas fritidsverksamheter som i olika former kopplar samman mat, måltider och råvaror med det pedagogiska uppdraget och läroplanens mål, att vara med och tävla. 

Litet som stort, ute eller inomhus, ofta eller mera sällan – varje fritidsverksamhet med en arbetsmodell där mat och måltider används som en del i pedagogiken kan vara med och tävla i Kök & Pedagogik!

Nyhet: Tydligare fokus på läroplanen

En nyhet i årets upplaga av Kök & Pedagogik är att tävlingen i högre utsträckning än tidigare sätter fokus på läroplanen för fritidshemmen.

”Genom undervisningen i fritidshemmet”, framgår av läroplanen, ”ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att”:

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Kök & Pedagogik i 4 steg
– så funkar det:

*** OBS: Tävlingsperioden är nu avslutad och inga
bidrag kan längre lämnas in till 2019 års Kök & Pedagogik ***

1.

Perioden för fritidsverksamheter att komma in med bidrag till tävlingen pågår mellan 21 januari och 3 mars 2019. Bidraget i form av en kort beskrivning av arbetssättet – som i någon form ska ha en koppling till årets tema, Den kreativa fritidsmåltiden, skickas enkelt in via ett ansökningsformulär längre ned på den här sidan.

2.

Efter tävlingsperiodens avslutning sammanställs och anonymiseras de inkomna bidragen, för att därefter bedömas av en jury utifrån kriterierna kreativitet/nytänkande, koppling till årets tema, resultat samt genomförbarhet/ekonomi.

Nytt för 2019 är att juryn utöver medlemmarna i Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola, dessutom består av tre externa experter inom måltidspedagogik:

  • Christel Larsson, professor i kostvetenskap vid Göteborgs universitet, med särskilt fokus på matvanor, fysisk aktivitet och hälsa bland unga.
  • Hanna Sepp, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, som med boken ”Måltidspedagogik – mat och måltidskunskap i förskolan” (2013) gjorde måltidspedagogiken som begrepp känt i Sverige.
  • Johanna Bothén, utbildad kostekonom, förskollärare och anställd i Munkedals kommun med titeln ”måltidspedagog”, som hösten 2018 tilldelades Sveriges största lärarpris, Helgepriset, för sitt arbete för ökad samverkan mellan kostverksamhet och pedagoger.

3.

Juryn utser tre finalister bland de inkomna bidragen. Var och en av finalisterna presenteras i text och bild på kostochnaring.se, och bjuds dessutom in (Kost & Näring står för alla omkostnader) att presentera sitt bidrag under en satellitworkshop vid Kostdagarna i Göteborg, på eftermiddagen den 28 mars.  

4.

Vinnaren av årets upplaga av tävlingen utses i en öppen omröstning på kostochnaring.se, som inleds i samband med presentationerna av de tre finalisterna och avslutas kort innan Kostdagarnas middag torsdagen den 28/3. Resultatet tillkännages i en prisceremoni i anslutning till middagen. Utöver ära och en fin segrartallrik belönas också det vinnande bidraget med en inspirations- och utbildningsdag för hela verksamheten tillsammans med kocken och krögaren Paul Svensson.


Vanliga frågor och svar

Jag är varken kostchef eller medlem i Kost & Näring men jag har ett jättefint exempel på hur vi jobbar pedagogiskt med måltiderna i vår fritidsverksamhet, utifrån temat ”Den kreativa fritidsmåltiden”. Är jag välkommen att vara med och tävla?
Ja, självklart är du och din verksamhet mer än välkommen att vara med och tävla i Kök & Pedagogik – skicka in ditt bidrag pronto!


Min kommuns fritidsverksamheter har ett gemensamt koncept för att koppla samman måltidsverksamheten med den pedagogiska verksamheten. Är det OK att ”bara” min fritidsverksamhet vara med och tävla, trots att samma koncept redan används också i andra verksamheter?
Absolut både kan och ska ni vara med och tävla. Nämn gärna i tävlingsbidraget att ert koncept tillämpas i andra verksamheter.


Visst är vi nöjda med hur vi drar nytta av måltiderna i vår fritidsverksamhet… Men något arbetssätt enligt konstens alla regler är det verkligen inte fråga om! Är Kök & Pedagogik en tävling för oss?
Kök & Pedagogik är verkligen för er! Allra viktigast i den här tävlingen är nämligen det faktiska resultatet – hur det ni gör fungerar i verkligheten. Det är det vi är nyfikna på och vill lyfta fram – tillsammans med en koppling till läroplanens övergripande pedagogiska mål för fritidsverksamheten. Kom in med ett tävlingsbidrag och beskriv i korthet, med egna ord, hur ni jobbar. Det räcker mer än väl.


Hur säkerställer ni att bedömningen av de inkomna bidragen sker rättvist? Medlemmarna i fokusgrupp Förskola och skola leder ju själva måltidsverksamheter på bland annat i fritidshem…
Innan fokusgruppen gör sin bedömning av bidragen som kommit in till Kök & Pedagogik anonymiseras varje bidrag så långt det är möjligt, av en extern person som givetvis inte sedan deltar i bedömningsprocessen. På så sätt säkerställs att inkomna bidrag bedöms rättvist av den samlade juryn, som från och med årets upplaga av tävlingen också inkluderar tre externa experter, fristående från Kost & Näring.


Det är mycket nu… Och vi har svårt att hinna skicka in något bidrag. Kanske är det bättre att vi avvaktar till nästa år?
Nej, gör inte det! Att skicka in ett bidrag till Kök & Pedagogik är enkelt och är helt fritt från krav på fikonspråk och komplicerade detaljer. Berätta kort och enkelt för oss hur ni jobbar och vad det har gett för resultat – svårare än så är det inte!

 


kop_rgb_logga_final

Här skickar du
in ditt bidrag!

Sista datum för att vara med och tävla i årets Kök & Pedagogik var den 3 mars. Tävlingsperioden är nu avslutad och inga bidrag kan längre lämnas in.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/kokochpedagogik