En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Världens bästa smaker”
all_varldens_mat_full
KÖK & PEDAGOGIK 2019

"Världens bästa smaker"

2019-03-08
  1. Förskola och skola
  2. Kök & Pedagogik

Här presenteras finalistbidrag nr 1 i 2019 års Kök & Pedagogik.

Verksamhet: Sorgenfriskolans Fritidshem, Grundskolan, Malmö
Jobbat enligt arbetsmodellen sedan: november 2016

Arbetsmodellen i korthet

Koppling till läroplanen

”Till vilken eller vilka av dessa punkter i läroplanen anser ni att arbetsmodellen bidrar allra mest?”

• Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

• Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

• Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

Vi arbetar utifrån spelet Kryddresan, ett spel som pedagoger och elever har varit med att utvecklat.

Vid första tillfället går vi igenom grundsmakerna enligt Sapere-metoden. Därefter följer övningar som går ut på att använda sina sinnen och känna sig fram världen över med hjälp av kryddor, frukt och grönsaker. Vid varje tillfälle blandar vi en kryddmix tillhörande en av de 12 regionerna från Kryddresan och gör antingen en frukt och grönsaksövning eller tillagar ett eller flera enklare mellanmål med frukt eller grönsaker som är vanligt förekommande i denna region.

Eleverna spelar även Kryddresan under sin vistelse på fritidshemmet. I materialet som tillhör spelet finns övningar som hjälper eleverna att utveckla ett intresse för sinnen, sin egen smak samt att laga enkla mellanmål. Eleverna inspireras till nya möjligheter att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.
Eleverna på fritidshemmet är i åldrarna sex till tio år.

Kökets och måltidsverksamhetens roll

Eftersom Sorgenfriskolan inte har någon egen matsal intas alla skolmåltider inklusive mellanmål i klassrummen vilket gör att kommunikationen mellan elever och måltidspersonalen är begränsad. Detta är en av grunderna till att projektet Världens bästa smaker och brädspelet Kryddresan blev till. Tanken är utveckla ett bättre samarbete mellan måltidspersonalen och eleverna gällande mellanmålen genom att eleverna får dela med sig av sina nya erfarenheter och kunskaper. Tack vare det här projektet kan måltidspersonalen och köket bli delaktiga i mellanmålen, exempelvis genom att eleverna kan använda sina kryddblandningar.

Pedagogernas/pedagogikens roll

Pedagogens roll är att hjälpa barnen att upptäcka nya smaker och kryddor, att lyssna på eleverna vad de tycker och tänker, öppna upp för spännande samtal om olika matkulturer och att hjälpa barnen få förståelse för att maten förenar oss oavsett vilken bakgrund vi har.

Vi hjälper barnen till en ökad kunskap och ge dem möjlighet att reflektera och vidga sina smakpreferenser. Vi stöttar dem även i att öka sin förståelse gällande ordkunskap och olika slags texter, främst instruerande texter. Pedagogen hjälper och stöttar även barnen att få använda sina matematiska kunskaper i praktiken genom att exempelvis räkna ut hur olika måttenheter och tillagningstider.

[slide-anything id=”22608″]

Vilka resultat/effekter/lärdomar har arbetsmodellen mynnat ut i?

Att arbeta med måltidspedagogik enligt denna modellen är både lärorikt och roligt. Både för barnen men även för pedagogen. Eleverna har ökat sitt ordförråd genom att prata om nya smaker, diskutera dessa med varandra och dela med sig av tidigare erfarenheter. De har även utvecklat och lärt sig använda matematiska termer så som dl, msk och gradantal i vardagslivet. De har ökat sin förståelse för olika tekniska hjälpmedel som elvisp och stavmixer.

Tillsammans har de i grupp samarbetat samtidigt som de vågar lita på sin egen smak. De visar större förståelse på att man kan tycka om olika saker och de visar en ökad lust och nyfikenhet att prova på nya smaker och lära sig mer om mat som har sitt ursprung i andra länder.

Kök & Pedagogik 2019

 

[slide-anything id=”22608″]