En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Barn i kök / Lilla kockskolan”
2017-11-20-PHOTO-00000262
KÖK & PEDAGOGIK 2017/18

"Barn i kök / Lilla kockskolan"

2017-12-11
  1. Kök & Pedagogik

Förskolans namn och ort: Herrestorps förskola, Vellinge
Tävlingsbidragets rubrik: Barn i kök / Lilla kockskolan
Jobbat enligt arbetsmodellen sedan: Fyra år

Beskrivning av arbetsmodellen

Barn i kök: Barnen från förskolans alla avdelningar är regelbundet med i köket och deltar i alla sysslor som görs, från bakning till källsortering. Detta gör de tillsammans med Daniela varje dag. Lilla kockskolan är en vidareutveckling av Barn i kök för att barnen ska få vara med på hela processen.

”Barnen får hjälpa till med att skära upp frukt och grönsaker inför fruktstunden, lunch och mellanmål. En halv, en fjärdedel, hur många bitar för att det ska räcka till var och en och så vidare.”

Koppling till årets tema – Räkna med förskolemåltiderna!

Vi kopplar all verksamhet från både ”Lilla kockskolan” och ”Barn i kök” till förskolans styrdokument Lpfö 98 reviderad 2016. Även i vårt Instagramkonto tydliggörs hur verksamheten hänger ihop med läroplanen.

  • Planterar/vattnar utanför köket: Barnen får hjälpa till att plantera utanför köket och vattnar regelbundet det som blivit planterat. Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter (lpfö 98 rev 2016)
  • Källsorterar: Förskolan komposterar mycket sitt matavfall, barnen får följa med till komposten och får där se processen som gör avfallet till jord, något som leder till långa diskussioner om hur det går till. Barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (lpfö 98 rev 2016)
  • Tvättar/städar: Barnen får städa undan efter maten, torka bord m.m. de får även hjälpa till med att tvätta och hjälp att förstå hur disk/tvättmaskin fungerar samt vart vattnet kommer ifrån. Barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga (lpfö 98 rev 2011) Barnen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. (lpfö 98 rev 2016)
  • Koka gröt/choklad, baka och gör egen müsli: När barnen är i köket får de hjälpa till med att laga enkla maträtter och koka upp gröt och varm choklad. Barnen tillägnar sig nya begrepp, hälften, dubbelt, vi lägger till och tar bort, vi mäter, hur mycket vatten och hur mycket havregryn. Vi ställer hypoteser, vi tror att det räcker med de ägg vi kokar, stämmer detta? Räcker denna gröten till alla barn? Vi gör oss bekanta med olika mått- och viktenheter.
  • Skära grönsaker/frukt: Barnen får hjälpa till med att skära upp frukt och grönsaker inför fruktstunden, lunch och mellanmål. En halv, en fjärdedel, hur många bitar för att det ska räcka till var och en och så vidare.
  • Skalar/räknar ägg: Barnen hjälper till med att skala ägg och räkna dem så att varje avdelning får rätt antal i förhållande till hur många barn de är. Barnen utvecklar sin förmåga att använda matematik (lpfö 98 rev 2016)

Beskrivning av kökets och måltidsverksamhetens roll

Köket är navet i måltidspedagogiken på Herrestorps förskola. Daniela leder arbetet och samarbetar med pedagogerna på alla fem avdelningarna. Det har gjorts en genomarbetad riskanalys där varje presumtiv fara har analyserats.

Beskrivning av pedagogernas/pedagogikens roll

Pedagogerna har fått fortbildning om måltidspedagogik och levandegör denna vid dagens måltider. Barnen är stolta över vad de åstadkommit när de varit med i köket. Vi har märkt en stor positiv förändring på föräldrarnas inställning gällande maten. Tanken är att om barnen får testa sig fram, om de har varit med och bakat brödet eller skivat grönsakerna, då smakar det lite gott.

Vilka resultat/effekter/lärdomar har arbetsmodellen mynnat ut i?

På Herrestorps förskola finns en förankrad måltidspedagogik som som vi har märkt sprider sig och följer barnen upp i skolan. De barn som deltagit i köksverksamheten på förskolan är nyfikna på nyheter och smakar av allt när de kommer till skolan.
Sen två år tillbaka har vi en ”vänverksamhet” med Eskilsgården som är ett äldreboende. Vi ville komma ut och visa vår verksamhet samtidigt som vi sprider glädje. På äldreboendet möter barnen personer med både livserfarenhet och tid för dem och barnen bjuder på det som de själva har bakat på ”Lilla kockskolan”.
Barnen har varje vår sått egna frön. I ”Lilla kockskolan” tar vi tillvara på skörden under ”Jord till bord-veckorna” Årets succé var att ingefäran tog sig.