En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Barn i kök / Lilla kockskolan”
img_1829
KÖK & PEDAGOGIK 2017

"Barn i kök / Lilla kockskolan"

2016-12-12
  1. Förskola och skola
  2. Kök & Pedagogik

Efter en synnerligen tuff urvalsprocess bland de dryga 20 inlämnade tävlingsbidragen till 2016/17 års upplaga av Kök & Pedagogik har nu juryn, som består av deltagarna i Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola, utsett de tre finalisterna. Här presenteras den första: Herrestorps förskola i Vellinge.

Om arbetsmodellen

Barn i kök: Barnen från förskolans alla avdelningar är regelbundet med i köket och deltar i alla sysslor som görs, från bakning till källsortering. Detta gör de tillsammans med vår kock Daniela, varje dag.

Lilla kockskolan: En vidareutveckling av barn i kök, som syftar till att barnen ska få vara med i hela processen. Under hösten har varje vecka haft ett eget tema, så som ”Baka”, ”Sapere ’Lukta’” och ”Ute: besök äldreboende”.

Kökets och måltidsverksamhetens roll

Köket är navet i måltidspedagogiken på Herrestorps förskola. Kocken Daniela leder arbetet och samarbetar med pedagogerna på alla fem avdelningarna. Det har gjorts en genomarbetad riskanalys där varje presumtiv fara har analyserats.

Pedagogernas/pedagogikens roll

Pedagogerna har fått fortbildning om måltidspedagogik och levandegör denna vid dagens måltider. Barnen är stolta över vad de åstadkommit när de varit med i köket. Vi har märkt en stor positiv förändring på föräldrarnas inställning gällande maten. Tanken är att om barnen får testa sig fram, om de har varit med och bakat brödet eller skivat grönsakerna, då smakar det lite gott.

Vilka resultat/effekter/lärdomar har arbetsmodellen mynnat ut i?

På Herrestorps förskola finns en förankrad måltidspedagogik som vi har märkt sprider sig och följer barnen upp i skolan. De barn som deltagit i köksverksamheten på förskolan är nyfikna på nyheter och smakar av allt när de kommer till skolan.