En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Matsvinn ur ett barnperspektiv”
Översta-steget-4
KÖK & PEDAGOGIK 2017/18

”Matsvinn ur ett barnperspektiv”

2017-12-11
  1. Kök & Pedagogik

Förskolans namn och ort: Hattstugans förskola, Bara, Svedala kommun
Tävlingsbidragets rubrik: Matsvinn ur ett barnperspektiv
Jobbat enligt arbetsmodellen sedan: Ett år

Beskrivning av arbetsmodellen

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och nu vill vi tillsammans med barnen skapa en bättre värld. Via Hållbar utveckling Skåne drivs projektet Översta steget, där Hattstugans förskola är pilotförskola för Svedala Kommun. I projektet arbetar vi tillsammans med barnen för att minska matsvinnet. Detta innebär att vi tillsammans – kök och förskola – upplever, tillverkar och smakar på olika ingredienser. Detta skapar en medvetenhet och glädje hos varje barn.

Koppling till årets tema – Räkna med förskolemåltiderna!

I projektet mäter och väger vi matsvinnet tillsammans i köket. Barnen deltar tillsammans med pedagog och kock och hjälper till att väga våra avfallspåsar. Först får de gissa vilken påse som väger mest respektive minst. Därefter sätter de en påse i taget på vågen och berättar vilka siffror det står. Därefter byter de påse och läser av denna. Därefter tittar vi på siffrorna och jämför vilken påse som faktiskt var tyngst respektive lättast.

När vi arbetar i köket tillsammans med barnen använder vi oss av matematik vid varje tillfälle. Detta kan vara när vi bakar och behöver mäta och väga ingredienser eller när vi ska starta olika maskiner och behöver följa en enkel instruktion.

”Barnen deltar tillsammans med pedagog och kock och hjälper till att väga våra avfallspåsar”

Beskrivning av kökets och måltidsverksamhetens roll

Kocken i köket öppnar upp sina lokaler och beställer in de ingredienser som ska användas. Kocken bidrar även med sina kunskaper kring mat och delger både pedagog och barn detta. Detta sker i samtal med pedagogerna i verksamheten.

Beskrivning av pedagogernas/pedagogikens roll

Pedagogerna står för att planera och genomföra och utvärdera undervisningen i köket. Det är de som för de pedagogiska reflektionerna och diskussionerna.

Vilka resultat/effekter/lärdomar har arbetsmodellen mynnat ut i?

Barnen är mer medvetna om kopplingen från jord till bord och var maten de äter kommer ifrån. Eftersom de är med och tillverkar maten är de även mer benägna att smaka på nya ingredienser. På ett roligt och givande sätt vävs matematiken in naturligt i verksamheten. Det skapar även ett större samarbete mellan kök och förskola där vi kan lära av varandra.