En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
elevkockar
Hem > Fokusområden > Förskola och skola > Kök & Pedagogik > Kök & Pedagogik 2020 – Aggarpsskolans fritidshem, Svedala kommun

KÖK & PEDAGOGIK 2020 – VINNARE

Mat och pedagogik på fritids

Organisation: Måltidsservice, Svedala
Hur länge har ni jobbat enligt arbetsmodellen? 1 år och 4 månader
Kontaktperson: David Gustavsson, förstekock

Arbetsmodellen i korthet

Juryns omdöme

Kockar och lärare samverkar på ett föredömligt sätt för att integrera mat och pedagogik i undervisningen på fritidshemmet.

Modellen knyter an till Barnkonventionen genom att den tillvaratar elevers rätt till inflytande och nya kunskaper om mat och sensorik. Eleverna kan påverka sin lärmiljö och får vara delaktiga i köksarbetet.

Arbetssättet skapar engagemang och nyfikenhet kring mat och måltider samt utvecklar relationer och färdigheter hos såväl elever som personal.

Metoden bygger på elevernas intressen, deras delaktighet och inflytande. Där de själva kan vara med och påverka sin lärmiljö på Aggarps fritids. Kockfritids är ett av flera olika teman som eleverna kan välja mellan när det kommer till vad de vill göra på fritids.

Elever som väljer Kockfritids som sitt tema får regelbundet vara med om att planera och laga hela eller delar av sitt eget mellanmål som serveras på fredagar.

Under lovdagar planeras och tillagas även maten för utflykter av Kockfritids, och då lagas det även mat utomhus. Eleverna får vara i hemkunskapssalen och laga enklare maträtter för mellanmål tillsammans med fritidslärare.

Melliskockar, tillsammans med kockarna kommer 2-3 elever (dagligen och efter intresse) och tillreder och serverar dagens mellanmål.

Eleverna får vara med på ”Smakskola – våga smaka” där vi provsmakar olika råvaror med utgångspunkt i sapere-metoden Smakskolan äger rum två gånger i månaden, utifrån ett tema som eleverna väljer.

Under lovdagar får elever vara med i skolrestaurangens kök och laga frukost, lunch och mellanmål tillsammans med kockarna.

Återodling, sker under alla dagar i skolrestaurang och kök.

Beskrivning av kökets och
måltidsverksamhetens roll

Kockarna i skolrestaurangen ser till att de råvaror som ska användas i undervisningen beställs hem för mellanmål och andra aktiviteter kopplade till Kockfritids.

I matlagningen används det ofta råvaror som blivit över från andra aktiviteter då vi arbetar mycket med frågor kring klimat, hållbarhet och miljö på skolan.

  • Köket tar emot elever för tillredning och servering av det dagliga mellanmålet om elever har intresse för det.
  • Under lovdagar tar vi i köket emot elever som vill laga mat med kockarna i köket.
  • Kockarna bidrar med kunskaper kring mat och måltider till våra elever och lärare. Smakskolan enligt Sapere-metoden drivs och genomförs av kockarna i skolrestaurangen.
  • Återodling sker i matsal och kök. Detta är en ”passiv” station där både elever, pedagoger och kockar är delaktiga.
  • Sensoriska stationer i skolrestaurangen under frukost, lunch och mellanmål, där eleverna får lukta, känna, titta, lyssna och smaka på olika livsmedel dagligen.
  • Både kockar och fritidslärare är delaktiga i att tillsammans vidareutveckla Kockfritids verksamhet.

Beskrivning av pedagogernas/pedagogikens roll

Fritidslärare står för att planera och genomföra lektionerna på Kockfritids kopplat till mellanmål och andra aktiviteter vid lovdagar.

Lärare på fritids skapar nya möjligheter för delaktighet och inflytande där eleverna kan vara med och påverka sin lärmiljö. Det stärker kamratrelationer bland elever genom de positiva aktiviteterna kring mat och matlagning.

Fritidslärarna svarar för de pedagogiska reflektionerna och diskussionerna med eleverna. Lärarna bidrar även med sina kunskaper inom pedagogik till köket.

Vilka resultat/effekter/lärdomar har arbetsmodellen
mynnat ut i?

Idag finns det ett förankrat och brett arbetssätt med måltidspedagogik på Aggarpsskolan där många är involverade.

Arbetsmodellen för Kockfritids utgör en grund för andra arbetsmodeller kring måltidspedagogik i andra forum på skolan, där alla årkurser är delaktiga på olika sätt kring temat mat.

Arbetsmodellen för Kockfritids har lett till att våra elever vill vara mer delaktiga i sin lärmiljö och de har även blivit mer engagerade i vad för mat som ska serveras och i vad de äter.

Eleverna stärks och vågar prova en ny aktivitet genom positivt kamratskap. Eleverna lär också känna nya kamrater genom ett redan etablerat matintresse.

Utifrån att det lagas mat till mellanmål och utflykter eller när eleverna är i köket, där vi även Återodlar eller har Smakskola, så får våra elever tillsammans med pedagoger och kockar andra ingångar och perspektiv på hur mat, hälsa och samarbete med mera kan se ut, jämfört med vad vi är vana vid.