En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Skapa ditt egna mellis”
Skapa ditt egna mellis
KÖK & PEDAGOGIK 2019

"Skapa ditt egna mellis"

2019-03-08
  1. Förskola och skola
  2. Kök & Pedagogik

Här presenteras finalistbidrag nr 2 i 2019 års Kök & Pedagogik.

Verksamhet: Maria Parkskolan, avdelning Kronan, Helsingborg
Jobbat enligt arbetsmodellen sedan: December 2018

Arbetsmodellen i korthet

Koppling till läroplanen

”Till vilken eller vilka av dessa punkter i läroplanen anser ni att arbetsmodellen bidrar allra mest?”

  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
  • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
  • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

Efter en intresseinventering hos eleverna såg vi att de hade intresse av att laga mat och baka. Vi pedagoger tänkte även att i takt med att eleverna blir äldre börjar de gå de hem tidigare från fritids ibland. Genom elevernas intresse och önskan blev det en mellisgrupp.

En gång i veckan har vi mellisgruppen som får lov att tillaga sitt egna mellis. Gruppen består av elever som anmält sig på en ”gör ditt egna mellis”-listan och varje vecka är det åtta nya elever som ingår i gruppen. Vad som tillagas varierar och är olika varje gång, beroende på vilka ingredienser och råvaror som finns till hands. Exempel är toast i smörgåsjärn, pannkakor, scones, smoothie och banankeso-plättar.

Eleverna får vara delaktiga och kreativa i sitt egna mellis och de lär sig variera kosten. På så sätt förbereder vi eleverna för att kunna tillaga enkla och varierade/kreativa mellis hemma, samtidigt som vi uppfyller deras intresse. Vi förbereder dem att bli självständiga kreativa individer! När mellanmålet är färdigt äter gruppen det tillsammans och på så sätt får vi även in rekreation.

Kökets och måltidsverksamhetens roll

Vi lagar mellanmålet i ett av klassrummenskök som vi har tillgång till på fritids. I köket får eleverna testa sig fram; lukta, smaka, hitta redskap och utforska. Det är en viktig del att eleverna lär känna ett kök för att kunna våga vara kreativa.

Pedagogernas/pedagogikens roll

Pedagogens roll är att stötta och hjälpa till vid konflikter och vara en medforskare. Tillsammans löser vi problem och lär oss. Pedagogen är ansvarig och ser till att alla får ta plats.

[slide-anything id=”22620″]

Vilka resultat/effekter/lärdomar har arbetsmodellen mynnat ut i?

En viktig reflektion som eleverna har gjort tillsammans med pedagog är att man lär sig när man gör fel och att det är okej. Det är så vi helt enkelt lär oss. Att våga utforska och vara kreativa. I slutändan kan eleverna gå hem och våga laga ett mellanmål som inte bara är en macka.

Kök & Pedagogik 2019