En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Hemleverans av matlådor kan förebygga undernäring
dan-dumitriu-3w1XBUGj4ds-unsplash-text
Sommarläsning 2020

Hemleverans av matlådor kan förebygga undernäring

2020-07-08
  1. Sommarläsning 2020
  2. Äldreomsorg
Artikelförfattaren: Därför är ämnet viktigt

I Sverige ökar antalet äldre i befolkningen och vi lever allt längre. Att bli äldre är i sig ingen sjukdom, men vissa besvär kan uppkomma till följd av en hög ålder. Exempelvis kan minskad aptit och ensamhet leda till undernäring hos äldre personer. Inte bara för att förebygga undernäring, utan även för att ge en trevlig matupplevelse, både smakmässigt och estetiskt, är maten en central del i en äldre människas liv. Därför anser jag att denna artikel är viktig för att visa på vilka faktorer och tillvägagångssätt som fungerar för att förebygga undernäring hos äldre personer.

Ett lågt energi- och proteinintag kan på sikt leda till undernäring. Mot bakgrund av detta har en studie nyligen gjorts där man undersökt viktiga framgångsfaktorer vid hemleverans av matlådor till äldre personer i syfte att öka energi- och proteinintag. 

Ett flertal studier visar att leverans av näringsriktiga matlådor hem till äldre personer har kunnat öka näringsintaget samt minskat inskrivningstiden på sjukhus. Nyligen gjorda studier visar även att undernäring ökar risken för komplikationer och förlänger tiden på sjukhus. Förekomsten av undernäring bland äldre personer som blivit utskrivna från sjukhus ligger på 49 %, medan det endast finns begränsad data på hur det ser ut bland äldre personer som bor hemma. För äldre personer är det vanligt förekommande att ha nedsatt funktionell status, exempelvis försämrad handgreppsstyrka, samt minskad fysisk funktion.

Resultatet av studierna visar att kvalitet på maten, smaken, portionsstorlekar, leveranstiden samt variationen av maträtterna var alla viktiga faktorer för att uppnå en hög tillfredsställelse hos studiedeltagarna.

Följden av detta kan göra det svårt för den enskilde individen att själv handla och laga mat. Inte bara för äldre personer kan handling, matlagning samt att få i sig tillräckligt med näringsriktig mat vara ett problem i vardagen. Det är därför av intresse att skaffa sig kunskaper om vilken effekt hemlevererade matlådor har på personer med risk för undernäring, både till äldre personer som bor hemma och patienter med undernäring på sjukhus. Författarna till studien ville mot bakgrund av detta studera vilka framgångsfaktorer som är viktiga att beakta vid hemlevererade matlådor, med fokus på energi- och proteinintag till personer med risk för undernäring.

Studiens tillvägagångssätt var en systematisk genomgång av vetenskapliga artiklar. En systematisk genomgång innebär förenklat att man sökt, granskat och sammanställt flera studier inom ett särskilt område. Studien genomfördes i Nederländerna och antalet studier som till slut inkluderades blev 19 stycken. Olika mätmetoder och tillvägagångssätt gjorde det svårt att dra gemensamma slutsatser. Trots detta, sågs en signifikant ökning av energi- och proteinintag till följd av hemlevererade matlådor i de flesta studier. Tidslängden för studierna samt antalet matlådor som levererades varierade. Oavsett om en studie tillhandahöll flera matlådor per dag under en kort period, eller under en längre period, så rapporterades ett ökat energi-och proteinintag. 

Resultatet av studierna visar att kvalitet på maten, smaken, portionsstorlekar, leveranstiden samt variationen av maträtterna var alla viktiga faktorer för att uppnå en hög tillfredsställelse hos studiedeltagarna. Ett flertal studier visade alltså att det ökade energi- och proteinintaget tycktes vara beroende av just hur nöjda och tillfredsställda studiedeltagarna var. I vissa studier nämndes förseningar av matleveranserna som ett problem för studiedeltagarna. En annan kritik riktades mot den återkommande menyn, att variationen av maträtterna inte var tillräckligt stor samt att vissa studiedeltagare inte gillade texturen på maten. 

Sammanfattningsvis tycks tillfredsställelsen av maten vara en stor framgångsfaktor för att äldre personer som får hemlevererade matlådor ska öka sitt energi- och proteinintag. Fokus för alltså läggas på att optimera smak, portionsstorlekar och att anlita pålitliga distributörer som levererar matlådorna i tid. Allt detta för att uppnå tillfredsställda och mätta äldre personer. I framtiden kan det komma att bli ännu viktigare att redan före och efter sjukhusvistelsen kunna tillgodose de patienter som riskerar undernäring med ett fullgott energi- och proteinintag. Detta för att minska återinskrivning eller återbesök på sjukhus.

Cajsa Ceder Hof

Tidskrift: Elsevier
Titel: Effective elements of home-delivered meal services to improve every and protein intake: A systematic review 
Författarna: Vera E. Ijmker-Hemink., Dorian N. Dijxhoorn., Claudia M. Briseno Ozumbilla., Geert JA Wanten & Manon GA van den Berg. 
Utgivningsår: 2019