En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Är utbildningen om matallergier tillräcklig?
dan-dumitriu-3w1XBUGj4ds-unsplash-text
Sommarläsning 2020

Är utbildningen om matallergier tillräcklig?

2020-07-29
  1. Sommarläsning 2020
Artikelförfattaren: Därför är ämnet viktigt

Jag valde denna artikel då jag tycker att det är ett otroligt viktigt ämne. Jag har själv födoämnesallergier och vet hur svårt det kan vara ibland att vara säker på om maten jag blivit serverad är säker för mig att äta. För mig är det inte livshotande om jag får i mig något som jag inte tål, men för andra kan det vara en fråga om liv eller död. Jag tycker det är otroligt viktigt att personal inom måltidsservice får rätt utbildning om matallergier och dess konsekvenser för att öka säkerheten för konsumenterna. Detta inte bara inom restaurangbranschen utan i all verksamhet där man serverar mat till individer med allergier.

Vid hantering av specialkost på grund av matallergier är kunskap en viktigt faktor för att undvika att maten blir kontaminerad av något som konsumenten är allergisk mot.

För att kunna garantera en säker måltid för varje individ krävs även kunskap om matens innehåll.

Utebliven utbildning av personal inom måltidsservice kan leda till allvarliga konsekvenser för konsumenten. 

Förekomsten av allergiska reaktioner hos konsumenter som äter utanför hemmet blir allt vanligare. För att minska risken för allergiska reaktioner är det viktigt med livsmedelssäkerhet samt att all personal som på något sätt interagerar med konsumenten eller maten utbildas om matallergier. Att ha kunskap om matallergi och allergener är otroligt viktigt inom måltidsservice då närvaro av matallergener kan leda till livshotande konsekvenser för konsumenten. Vanliga livsmedelsallergener är t.ex. jordnötter, mjölk, ägg, fisk och skaldjur.

[…] bristande kunskap inom detta kan leda till allvarliga hälsoeffekter

Tidigare studier har visat på bristande kunskaper om matallergier hos personal som jobbar med måltidsservice, få vet t.ex. vilka livsmedel som klassas som allergener, vad som ska göras för att förebygga allergiska reaktioner eller vad som ska göras om en konsument får en allergisk reaktion. Denna studie har genomförts för att fastställa nuvarande tränings- och utbildningsmetoder om matallergi, dess utmaningar och vilken framtida matallergiutbildning och träning som behövs hos personal inom måltidsservice i England. Totalt så deltog 30 restauranger i studien och av dessa var det endast en restaurang som inte genomförde någon form av matallergirelaterad utbildning. Restaurangerna fick fylla i ett frågeformulär som var uppdelat i olika kategorier: demografi, nuvarande utbildning för matallergi, vikten av olika utbildningsområden för matallergi, utmaningar för restaurangen när de utbildar personalen och framtida matallergiutbildningar.  Majoriteten av restaurangerna tyckte att utbildningsområden som vilka allergener som ingår i menyn, att undvika korskontaminering och kommunikationen med kunderna om matallergi var viktiga. Dock så rankade hälften av restaurangerna utbildningsområden som läsning av ingredienslista och att känna till symtom på allergiska reaktioner som mindre viktiga. 

Om artikelförfattaren

Matilda Erlandsson

Brinner för: att fotografera och träna. Jag har spelat fotboll i 18 år och tränar just nu mycket själv. Ett annat stort intresse är att laga mat samt så har jag ett stort intresse för matens påverkan på kropp och sinne. Gillar att laga specialkost.

E-post: Matildaerlandsson@hotmail.com

Tar examen: Juni 2021

Förmågan att identifiera livsmedel som innehåller allergener har en stor påverkan på säkerheten och matkvaliten för intoleranta eller allergiska kunder. Att undvika korskontaminering av allergener är en viktig del för att undvika allergiska reaktioner. Allergener kan oavsiktligt överföras till andra livsmedelsprodukter som inte innehåller allergener via utrustning, redskap eller ytor. Personal inom måltidsservice arbetar ofta med opaketerad mat där felhantering kan leda till allvarliga hälsoeffekter som matburna sjukdomar eller allergiska reaktioner. 

Utmaningarna som nämns i artikeln är brist på personal och hög personalomsättning, vilket försvårar möjligheterna för att utbilda personalen. Bland restaurangerna i studien fanns det ett stort intresse för framtida matallergiutbildningar, de föredrar de utbildningar som genomförs på plats av auktoriserad personal eller av kommunen. Restaurangerna i studien tycker att ansvaret för utbildning i matallergi ligger hos den lokala kommunen. Studien visar att det finns vissa brister i måltidsservice när det kommer till att träna och utbilda personalen om matallergier. Ett alternativ för de restauranger som kämpar med tidsbegränsningar och hög personalomsättning är en självgående onlineutbildning som är certifierad av en auktoriserad myndighet. 

Det krävs mer arbete för att utveckla effektivt utbildnings- och träningsmaterial om matallergier för att kunna garantera säker mat för individer med matallergier. Ytterligare undersökningar behövs för att ta reda på varför områden som läsning av ingredienslista och att känna till symtom för allergiska reaktioner rankades lägre, då bristande kunskap inom detta kan leda till allvarliga hälsoeffekter. Att fokusera på att utbilda personal som kockar och servicepersonal kan leda till resultat som skulle kunna förbättra utbildningsinnehållet, samt öka säkerheten för konsumenter med matallergier.  

Matilda Erlandsson

Referenser

Soon, J.M. (2020). ‘Food allergy? Ask before you eat’: Current food allergy training and future training needs in food services, Food Control, 112 doi:10.1016/j.foodcont.2020.107129