En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > En ny måltidsservicemodell inom cancervården kan ge en förbättrad livskvalitet hos patienter
dan-dumitriu-3w1XBUGj4ds-unsplash-text
Sommarläsning 2020

En ny måltidsservicemodell inom cancervården kan ge en förbättrad livskvalitet hos patienter

2020-06-24
  1. Sjukhus
  2. Sommarläsning 2020
Artikelförfattaren: Därför är ämnet viktigt

Motivering till varför jag valde just denna artikel: Jag blir berörd varje gång jag påminns om hur sjukdomar påverkar, inte bara den sjuke, utan även alla runtomkring. För mig var det självklart att leta reda på en artikel som tog upp måltidsservice inom vården. När jag hittade denna artikel blev jag glad över hur intressant jag upplevde den och positivt överraskad över resultaten. Även om jag förstår att det är stora resurser som krävs för att få det att funka. Men jag vill fortsätta att hoppas.

Patienter inom cancervården är ofta undernärda redan vid inskrivningen på sjukhusen eller blir undernärda under behandlingsperioden eftersom komplikationer från cellgiftsbehandlingar är vanliga och ofta förenade med en sämre aptit. 

Detta är ett problemområde sedan länge. Men en studie som publicerades 2019 konstaterade att det finns områden inom måltidsservice som tydligt kan förbättra cancerpatienters nutritionsstatus och viktuppgång under behandlingsperioden.

Studien gjordes på Cytecare Hospitals i Bengaluru i Indien. Totalt 160 patienter som låg inne på sjukhuset för cancervård, deltog i studien. 

60 patienter bildade en kontrollgrupp och fortsatte sin behandling med samma måltidsservice som innan. De 100 patienter som ingick i fokusgruppen erbjöds mat från en á la cartemeny designad specifikt för cancerpatienter. De patienter som ingick i fokusgruppen kunde lägga sin beställning av mat när som helst under dagen samt planera sin kost tillsammans med kökschefen och en dietist. Detta för att patienterna då kunde få sina egna preferenser tillgodosedda och säkerställa att näringsbehovet uppfylldes.

Patienter som får mer inflytande i sin sjukhusvistelse, speciellt där näringsintaget är en stor del av tillfrisknandet, får i större utsträckning sannolikt mer positiva resultat av sin behandling.

Menyerna hos båda patientgrupperna var analyserade för att säkerhetsställa att standarden för cancerpatienter var korrekt. 

Studiens författare Sathiaraj et al. skriver att enligt tidigare gjorda studier finns en signifikant större risk för komplikationer och dödlighet hos de patienter som inte når upp till sina näringsbehov. 

En effektiv måltidsservicemodell kan därför leda till förmånliga resultat, både kliniska och ekonomiska.

Författarna flaggar dock för att det kräver ökad flexibilitet och kompetens av sjukhuset och dess vårdpersonal. Men säger samtidigt att med informerade patienter, vårdgivare och bättre måltidsservice på sjukhusen kan undernäringen av cancerpatienter minskas och patienternas välbefinnande ökas.

Tydliga fördelar för fokusgruppen.

Studien visade en signifikant ökning av energi- och proteinintag hos de 100 patienter som var med i fokusgruppen. Dessutom ökade kroppsvikten i denna patientgrupp till skillnad från den grupp av 60 patienter som fick den tidigare erbjudna måltidsservicen. I den sistnämnda gruppen patienter påvisades en viktförlust under sjukhusvistelsen.

Studien visar tydligt att patienterna i fokusgruppen upplevde ett större välbefinnande efter implementeringen av den nya måltidsservicen. Det ska dock påpekas att det är förväntat att patienter som har större kontroll över sina måltidsval och serveringstider rapporterar större tillfredsställelse.

Slutsats

Studien undersökte cancerpatienter i Indien men generellt skulle denna måltidsservicemodell troligtvis fungera på alla välfungerande sjukhus. 

Patienter som får mer inflytande i sin sjukhusvistelse, speciellt där näringsintaget är en stor del av tillfrisknandet, får i större utsträckning sannolikt mer positiva resultat av sin behandling. Det kan i sin tur ge stor samhällsnytta.

Mat är så mycket mer än bara mat. 

Pixie Arnell

Referenser

Sathiaraj, E., Priya, K., Chakraborthy, S., & Rajagopal, R. (2019). Patient-Centered Foodservice Model Improves Body Weight, Nutritional Intake and Patient Satisfaction in Patients Undergoing Cancer Treatment. Nutrition and Cancer, 71(3), 418-423 doi:10.1080/01635581.2018.1506490