Skriv ut detta Sida

Grossistbarometern

Välkommen till
Grossistbarometern

gross_ny_hemsida_2016Grossistbarometern är Kost & Närings kartläggning av samarbetet mellan Sveriges offentliga måltidsverksamheter och grossisterna Gunnar Dafgård, Martin & Servera, Menigo och Svensk Cater. Barometern är utformad av Kost & Näring i dialog med nämnda grossister, som också ställer sig bakom initiativet.

Grossistbarometern är den första undersökningen av kundupplevelse i de offentliga måltidsverksamheterna där grossisterna på ett transparent och enkelt sätt jämförs med varandra.

Barometern skickas ut till respektive huvudkontaktperson för måltidsverksamheten i landets kommuner och landsting. 2014-2016 har barometern genomförts årligen. Fortsättningsvis kommer Grossistbarometern att genomföras vartannat år.

Ambitionen med Grossistbarometern är att den ska fungera som en hörnsten och oberoende referens i debatten om livsmedelsupphandlingen och de offentliga måltiderna – samt inte minst leda till dialog och konkreta förändringar på det här viktiga området.

Grossistbarometern 2016

Grossistbarometern 2016 genomfördes mellan den 21 september och 5 oktober. Presentation och publicering av de kompletta resultaten, inklusive en sammanfattande rapport för 2015/2016 skedde den 12 oktober, skedde i samband med Kost & Närings fokusgrupp Upphandlings heldagsseminarium om livsmedelsupphandlingen.

Klicka här för att hämta den sammanfattande rapporten av Grossistbarometern 2015-2016 i PDF-format.

Klicka här för att hämta de kompletta undersökningsresultaten för 2016 i PDF-format.

Klicka här för att hämta kompletta källdata (absoluta tal) för 2016 i Excel-format.

Grossistbarometern 2015

2015 års Grossistbarometer genomfördes perioden 5 maj – 2 juni. Här hittar du resultaten, tillsammans med en sammanfattande rapport och jämförelse av resultaten 2014-2015.

Klicka här för att hämta den sammanfattande rapporten av Grossistbarometern 2014-2015 i PDF-format.

Klicka här för att hämta de kompletta undersökningsresultaten för 2015 i PDF-format.

Klicka här för att hämta kompletta källdata (absoluta tal) för 2015 i Excel-format.

Grossistbarometern 2014

2014 års barometer genomfördes mellan den 13 februari och 12 mars. Här finns resultaten.

Klicka här för att hämta ett sammandrag av Grossistbarometern 2014 i PDF-format.

Klicka här för att hämta de kompletta undersökningsresultaten för 2014 i PDF-format.

Klicka här för att hämta kompletta källdata (absoluta tal) för 2014 i Excel-format.

Mer information

Presskontakt för Grossistbarometern är David Hollertz, informationsansvarig i Kost & Näring:
david.hollertz@kostochnaring.se eller 08-668 80 05

För övriga frågor om Grossistbarometern, skriv gärna ett mail till:
grossistbarometern@kostochnaring.se

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/grossistbarometern