En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
LANTMANNEN_Fält tryck
Fokusområde Upphandling – Branschöverenskommelse

Upphandling av livsmedel

Foto: Lantmännen
Hem > Fokusområden > Upphandling > Branschöverenskommelse för upphandling av livsmedel

Arbetet för en branschöverenskommelse mellan aktörer med anknytning till den offentliga livsmedelsupphandlingen inleddes på initiativ av Kost & Näring och presenterades i sin första version 2015. Den 29 mars 2019 nylanserades överenskommelsen i en version 2.0.

De står bakom branschöverenskommelsen
 • Aviko Norden
 • Dafgårds
 • Ewerman/Greenfood
 • HK Scan
 • Ipinium
 • Kost & Näring
 • Kronfågel
 • Lantmännen Cerealia
 • Martin & Servera
 • Menigo
 • Orkla Foods Sverige
 • Santa Maria
 • Skånemejerier Storhushåll
 • Svensk Cater
 • Unilever Food Solutions

Branschöverenskommelsen ska förstås som ett levande dokument, där målsättningen är att löpande komplettera med nya, relevanta områden. I linje med denna ambition är dokumentet strukturerat i två delar:

 • Överenskommelse – områden där aktörerna enats om en gemensam hållning.
 • Diskussionsområden – frågor där arbetet för en framtida, gemensam hållning pågår.

Syftet med branschöverenskommelsen är att etablera praxis på centrala områden inom livsmedelsupphandlingen och därigenom skapa förutsättningar för ”den goda affären” genom upphandlingskedjans alla länkar.

Ta del av överenskommelsen direkt i läsaren här nedanför, eller ladda ned dokumentet i sin helhet i PDF-format via dialogrutan.