En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Mall-text för prisjusteringar utanför avtal
Hallbarhetstider_utsnitt
Vid "extraordinära omständigheter"

Mall-text för prisjusteringar utanför avtal

2023-03-16
  1. Upphandling
  2. Fokusgrupper
  3. Förenade Måltider

Vad ska gälla i situationer då parterna på båda sidor om den offentliga livsmedelsupphandlingen är överens om att en prisjustering utanför avtal är motiverad?

Fokusgrupp Upphandlings Linda Bjarle.

Den frågan har under de senaste månaderna behandlats av Kost & Närings fokusgrupp Upphandling. Resultatet: En mall-text framtagen i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner, att tillämpa vid prisjusteringar i samband med ”extraordinära omständigheter” – det vill säga i de undantagsfall då köparsidan och säljarsidan är överens om att en justering utanför ordinarie avtal är motiverad.

– Bakgrunden är förstås de senaste årens turbulens kring livsmedelspriserna. Syftet med texten är dels att skapa juridisk trygghet, dels att komma tillrätta med överpriserna som uppstår när säljarsidan kompenserar för risk, säger Linda Bjarle, tf sammankallande i fokusgruppen.

Ladda ner mall-texten i sin helhet här: