En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Vi måste bli bättre på att ta plats”
2018-09-28
”Making your association relevant and interesting for politicians and decision makers.” Norska Kost- og ernæringforbundets Arnt Steffensen medverkade på fredagen i EFAD:s konferens i Rotterdam, Nederländerna.

”Vi måste bli bättre på att ta plats”

Frågan om hur måltidschefer och dietister ska kunna väcka intresse för branschens frågor i media och inom politiken är en ständigt aktuell. Till dem som lyckats allra bäst hör Kost & Närings norska systerförening, Kost- og ernæringforbundet, som på fredagen höll en välbesökt presentation på temat när 40-årsjubilerande EFAD slog upp dörrarna för sin internationella konferens i Rotterdam, Nederländerna.

Som Kost & Näring tidigare kunnat rapportera om har föreningen och dess ordförande Arnt Steffensen i spetsen under flera års tid verkat för att placera de offentliga måltiderna på den rikspolitiska agendan.

Den senaste – och kanske största – framgången: I Leve hele livet, den nationella reform för äldreomsorgen som väntas passera Stortinget under hösten, ingår måltiderna som ett av sammanlagt sex strategiska områden.

Arnt Steffensen, gratulerar till framgången! Om inget oväntat inträffar träder reformen i kraft tidigt nästa år. Betyder det att arbetet med Leve hele livet är avslutat för er del?

– Nej, snarare tvärtom. Reformen är i sig en milstolpe och ett viktigt delmål, men det betyder inte att jobbet är gjort. När reformen nu ska implementeras i praktiken ligger väldigt mycket av ansvaret på kommunerna. Här finns stora utmaningar, och många kommuner styrs också av andra politiska konstellationer än på riksnivå. Dessutom hade vi gärna sett mer av ”skall” och mindre av ”bör” i reformen. Så vi har all anledning att fortsätta bidra med inspel och perspektiv. Dels formellt men inte minst mer informellt, i dialog lite ’vid sidan om’.

”Reformen är i sig en milstolpe och ett viktigt delmål, men det betyder inte att jobbet är gjort.”

I konkurrens med flera andra föreläsningar valde en stor del av konferensbesökarna att lyssna till just din presentation. Varför tror du att frågorna kring påverkan och publicitet engagerar så många?

– Min bild är att EFAD:s medlemsorganisationer i många länder har svårt att nå ut med sina budskap, trots att de ju är proffs på mat, näring och måltider. Min främsta slutsats vid presentationen idag var att vi själva måste bli bättre på att ta plats, att jobba aktivt i kontakten med politiker och medier.

Klicka här för att ta del av Power Point-presentationen i sin helhet! 

Vilka frågor kommer ni i Kost- og ernæringsforbundet rikta ljuset mot framöver?

– Vi har nyligen tagit fram två rapporter om måltiderna i förskolor och på fritids, så det är ett område vi nu börjar lyfta på allvar. Och det gör i sin tur att lokalpolitikerna hamnar i fokus. För eftersom ansvaret för måltiderna inom både äldreomsorg, skola och förskola ligger på kommunerna så ser vi behovet av att de nu utvecklar en samlad måltidspolitik. Allra helst enligt den svenska modellen, med kostorganisationer ledda av dedikerade måltidschefer.

David Hollertz