En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Så kan matsvinnet minskas i skolorna”
Sommarlasning_2021
Sommarläsningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Kost & Näring där studenter på Kostvetarprogrammet bidrar med populärvetenskapliga artiklar om aktuell måltidsforskning. Artiklarna publiceras löpande och oredigerade med start från midsommar och ända fram till augusti. Klicka direkt på bilden för att ta del av alla artiklar som publicerats hittills under sommaren.
Sommarläsning 6 av 7: Hilma Wass

”Så kan matsvinnet minskas i skolorna”

2021-08-04
  1. Sommarläsning 2021
  2. Forskning
  3. Förskola och skola
  4. Hållbarhet

Skolmåltiden i Sverige förser eleverna med mer än bara mätta magar. Den är också ett verktyg för att öka jämställdheten och förbättra folkhälsan genom att främja hälsosamma och hållbara kostmönster. Att halvera matsvinnet är ett av de globala mål som står med under Agenda 2030. Utmaningen för de offentliga måltidsverksamheterna blir att se till att maten hamnar där den ska och inte i soporna.  Istället för att laga mindre mat behöver vi alltså se till att maten äts upp. 

Artikelförfattaren: Därför är ämnet viktigt

I vår del av världen är mat lättillgänglig. Vi tar den för given och slänger den utan att reflektera över konsekvenserna. Men maten påverkar inte bara vårt egna välbefinnande utan också vår planet. Tydliga riktlinjer behövs för verksamheter inom måltidsservice om vi ska nå målen för Agenda 2030. Fler studier behövs för att förstå vilka beslut som leder fram till att mat som är avsedd att ätas upp istället slängs bort. Om vi förstår det och kan öka medvetenheten kring varför vi slänger mat kanske vi kan inspireras till att ta mer genomtänkta beslut.

I Italien utfördes nyligen en stor studie i 72 skolor där man tittade närmare på matsvinnet, Why the waste? A large-scale study on the causes of food waste at school canteens av Matteo Boschini, Luca Falasconi, Clara Cicatiello och Silvio Franco. Studien byggde på observationer och mätningar från att ha övervakat tiotusen skolmåltider och resultatet publicerades i Journal of Cleaner Production år 2020. 

Åtta faktorer visade sig påverka matsvinnet. Valet av matleverantör påverkade kvaliteten på maten och därmed om eleverna åt upp maten eller inte. Större mängder mat avvisades när köket låg utanför skolans lokaler, likaså när portionsstorleken översteg 370 gram. De barn som fick mellanmål från sina föräldrar slängde ofta mer mat under lunchen. Slutligen påverkades matsvinnet även av mängden tillagad mat, menykompositionen och det geografiska området. 

När barnen är med och påverkar skolmaten äts mer av maten upp och matresterna som lämnas kvar på tallriken minskas.

Utifrån studien tog författarna fram flera konkreta åtgärder som tillsammans skulle kunna minska matsvinnet i skolorna. Ett förbud mot att slänga frukt och bröd skulle kunna kombineras med en uppmuntran att äta senare när blodsockret sjunker under eftermiddagen. Att ställa högre och tydligare krav på leverantörer så att kvaliteten på måltiden motsvarar elevernas förväntningar är en annan viktig åtgärd. För att minska överproduktion och mängden icke-serverad mat behövs beställningssystem så att matleverantören i förväg vet hur många elever som ska äta den dagen. Ett annat förslag från författarna är att begränsa utbudet av mellanmål på förmiddagen eftersom det minskar aptiten till lunchen. 

Skolmåltiderna behöver också anpassas mer efter elevernas preferenser. När barnen är med och påverkar skolmaten äts mer av maten upp och matresterna som lämnas kvar på tallriken minskas. För det spelar ingen roll hur välplanerad en måltid är – om den i slutändan slängs blir den varken näringsriktig eller hållbar.

För att driva forskningen framåt måste vi förstå och acceptera att frågan om matsvinn är komplex. Vi behöver ta hänsyn till alla de faktorer som omgärdar matsvinnet när vi utarbetar en miljöpolicy. I skolan måste både de miljömässiga och socioekonomiska konsekvenserna av matsvinn få ta plats. När vi gör de unga delaktiga och medvetna om såväl problem som möjligheter ger vi dem ansvaret och makten att direkt påverka matsvinnet. 

Hilma Wass

Om Sommarläsning på kostochnaring.se

Sommarläsningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Kost & Näring där studenter på Kostvetarprogrammet bidrar med populärvetenskapliga artiklar om aktuell måltidsforskning. Artiklarna publiceras oredigerade med start från midsommar och ända fram till augusti. Här hittar du alla artiklar som publicerats hittills under sommaren.