En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”En vinst för både folkhälsan och miljön”
Sommarlasning_2021
Sommarläsningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Kost & Näring där studenter på Kostvetarprogrammet bidrar med populärvetenskapliga artiklar om aktuell måltidsforskning. Artiklarna publiceras löpande och oredigerade med start från midsommar och ända fram till augusti. Klicka direkt på bilden för att ta del av alla artiklar som publicerats hittills under sommaren.
Sommarläsning 3 av 7: Alejandra Granado

”En vinst för både folkhälsan och miljön”

2021-07-14
  1. Sommarläsning 2021
  2. Forskning
  3. Förskola och skola
  4. Hållbarhet

Till våra största utmaningar i modern tid hör växthusgasutsläppen. Trots olika politiska insatser minskar inte uppvärmningen av planeten. En av de bidragande orsakerna är det massiva matsvinnet, där hushållen står för en mycket stor del.

Artikelförfattaren: Därför är ämnet viktigt

Studiens slutsats både bekräftar tidigare forskning inom samma gebit och ger oss ett möjlighetens fönster till att övervinna vår tids största utmaning, klimatfrågan. Därutöver kan klimatvänliga och näringsriktiga maträtter i skolmatsalen bidra till en förbättring av folkhälsan på lång sikt.

Varje år kastar hushållen i snitt 26 kg mat och dryck per person. Som grädde på moset kännetecknas våra matvanor av en stor andel animaliska livsmedel och mindre av frukt och grönt – en kost som har negativ påverkan på både hälsa och miljö.

Skolrestaurangen är en samlingpunkt för barn från olika länder, kultur och bakgrund. Under hela grundskoletiden är det här de träffas för att äta tillsammans. Därför bedöms skolmåltiderna ha en viktig funktion, inte bara ur ett näringsperspektiv utan också som
en chans till utveckling i rätt riktning. Kan en klimat-vänlig och sund skolmatsedel ge upphov till positiv förskjutning mot mer klimatsmarta och näringsriktiga matvanor?

Den nya, klimatvänliga matsedeln baserades på den traditionella, men hade modifierats för att innehålla mer av baljväxter, spannmål och klimatsmart kött och ägg.

Vårterminen år 2020 genomförde ett forskningsteam en relativ kort men högaktuell undersökning – Successful Implementation of Climate-Friendly, Nutritious, and Acceptable School Meals in Practice: The OPTIMAT™ Intervention Study – på fyra grundskolor i Uppsala kommun. Syftet med undersökningen var att studera i vilken mån en klimatvänlig och näringsriktig matsedel kunde accepteras av skolans elever.

Studien utgjordes av två undersökningsperioder om vardera tre veckor. Den första fasen, med traditionell matsedel, pågick under tre veckor före sportlovet. Den andra fasen startade direkt efter sportlovet, och det var också då den nya matsedeln introducerades.

Den nya, klimatvänliga matsedeln baserades på den traditionella, men hade modifierats för att innehålla mer av baljväxter, spannmål och klimatsmart kött och ägg. Den nya matsedeln tog ingen hänsyn till barnens preferenser eller värderingar när det gällde matvanor och matval. Därtill skulle den rymmas inom befintliga budgetramar. För att göra en bedömning av acceptansen mättes matsvinnet och matkonsumtionen under de sex veckor som undersökningen pågick på skolorna.

Hur gick det då? Mätresultaten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de två skolmatsedlarna. Att introducera rätter som var klimatsmarta, näringsriktiga och goda – och få acceptans för dem av skolans elever – hade alltså varit fullt möjligt.

Vidare visade resultaten att den nya matsedeln som skapats utifrån klimatvänliga livsmedel minskade växthusgasutsläppen med inte mindre än 28 procent i jämförelse med den traditionella. Detta gjorde i sin tur att den nya matsedelns rätter klarade WWF:s riktvärde om 0,5 kg CO2-ekvivalenter per lunch. Dessutom, om än marginellt, blev den nya matsedeln billigare.

Klimatvänligt komponerade maträtter i skolor som uppfyller näringsrekommendationerna är ett relativt nytt forskningsområde. Att kunna erbjuda näringsriktiga och hållbara måltider till barn och unga innebär en unik möjlighet inte bara att främja ett hälsosamt liv, utan också att tidigt lägga grunden för klimatmedvetenhet. Skolrestaurangen har därmed en central roll att spela – för våra barns uppväxt såväl som för planeten.

Alejandra Granado

Fotnot: Denna artikel har tidigare publicerats i Kost & Närings medlemstidning Förenade Måltider, nr 2/21.

Om studenten/artikelförfattaren

Namn: Alejandra Granado
E-post: alegranado22@gmail.com
Tar examen: 2022
Brinner för: Min akademiska bakgrund består av 70 högskolepoäng i kostvetenskap från Uppsala universitet och magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Jag har haft möjligheten att befatta mig med varierande ansvarsområden med betoning på affärsutveckling och försäljning. Min stora passion är kost- och näringsvetenskap samt skapande av ny mat (matkreatör). Dessa tre har är anledningen till att jag har börjat skola om mig till kostvetare på senare år. Jag ser min andra hälft av mitt arbetsliv bestå av ansvarsroller som omfattar matkreation med betoning på god kosthållning, näringsriktiga matkompositioner och hållbara maträtter.
Intresserad av kontakt kring examensarbete och/eller annat uppsatsarbete med inriktning mot: Matkreation, hållbarhet, nya matvanor, matkassar mot slutkund.

Om Sommarläsning på kostochnaring.se

Sommarläsningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Kost & Näring där studenter på Kostvetarprogrammet bidrar med populärvetenskapliga artiklar om aktuell måltidsforskning. Artiklarna publiceras oredigerade med start från midsommar och ända fram till augusti. Här hittar du alla artiklar som publicerats hittills under sommaren.