En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Rosa_bakgrund_FM
För hantering av specialkost och anpassade måltider i förskola och skola

Nationella rekommendationer

Hem > Fokusområden > Förskola och skola > Nationella rekommendationer

Rekommendationerna:
Det här är version 2.0

Arbetet med uppdateringen av Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola har pågått åren 2021–2023. Den nya versionen, v 2.0, offentliggjordes den 16 mars 2023 och ersätter den tidigare versionen.

Syftet med Kost& Närings nationella rekommendationer för hantering av specialkost och anpassade måltider är att ge vägledning för måltidsverksamheter inom förskola och skola rörande hanteringen av – och rätten till – specialkost och anpassade måltider för barn/elever.

De primära målsättningarna med rekommendationerna är: 

  • Att skapa förutsättningar för nationellt likvärdig, och därmed rättvis och förutsägbar, praxis på området.
  • Att skapa samsyn i vad som är en rimlig balans i avvägningen mellan individens behov och önskemål, kontra rimlig fördelning av de skattemedel som finansierar de offentliga måltidsverksamheterna.
  • Att de ska vara en naturlig utgångspunkt i dialogen mellan måltidsverksamheter, barn/elever, anhöriga, rektorer, pedagoger och elevhälsa, liksom i utbytet med företrädare för myndigheter och politik.

Över tre huvudavsnitt fördelas nära 100 konkreta rekommendationer: Specialkoster, Anpassade måltider samt avslutande Runt om måltiden.

Rekommendationerna i PDF-format

Här hittar du rekommendationerna i PDF-format för nedladdning, i olika utföranden anpassade för läsning på skärm och i tre olika versioner för tryck/kontorstryck.

Behöver du och din verksamhet rekommendationerna i ett annat digitalt format för tryck? Kontakta oss via hemsidesansvarig@kotsochnaring.se så hjälper vi till.