En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
PDL00719
Fokusområde Förskola och skola – för specialkost och anpassade måltider

Nationella rekommendationer

Hem > Fokusområden > Förskola och skola > Nationella rekommendationer

Här finns rekommendationerna

Arbetet med de Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola inleddes 2017 av föreningens fokusgrupp Förskola och skola och publicerades i version 1.0 den 13 februari 2020.

Rekommendationerna syftar till att påtagligt reducera antalet avvikelser, att bidra till rimligare förväntningar på individuella måltidshänsyn samt att lägga en gemensam grund för dialog och likvärdiga bedömningar i avvägningar och beslut, över hela landet.

Här ovanför kan du ta del av rekommendationerna i sin helhet – för läsning direkt på sidan och/eller för nedladdning i PDF-format via länken direkt här under.

De närmare 80 konkreta rekommendationerna är fördelade över tre huvudavsnitt: Specialkoster, Anpassade måltider samt avslutande Runt om måltiden.

Här nedanför har vi samlat tidigare rapportering om arbetet med rekommendationerna, som tidigare även gått under benämningen branschöverenskommelse respektive riktlinje.

Specialkost och anpassade måltider: tidigare rapportering