Skriv ut detta Sida

Branschöverenskommelse


Branschöverenskommelse 2.0

Upphandling av livsmedel

Arbetet för en branschöverenskommelse mellan aktörer med anknytning till den offentliga livsmedelsupphandlingen inleddes på initiativ av Kost & Näring och presenterades i sin första version 2015. Den 29 mars 2019 nylanserades överenskommelsen i en version 2.0.

Branschöverenskommelsen ska förstås som ett levande dokument, där målsättningen är att löpande komplettera med nya, relevanta områden. I linje med denna ambition är dokumentet strukturerat i två delar:

  • Överenskommelse – områden där aktörerna enats om en gemensam hållning.
  • Diskussionsområden – frågor där arbetet för en framtida, gemensam hållning pågår.

Syftet med branschöverenskommelsen är att etablera praxis på centrala områden inom livsmedelsupphandlingen och därigenom skapa förutsättningar för ”den goda affären” genom upphandlingskedjans samtliga länkar.

Utöver Kost & Näring står följande företag bakom överenskommelsen:

Aviko Norden; Dafgårds; Ewerman/Greenfood; HK Scan; Ipinium; Kronfågel; Lantmännen Cerealia; Martin & Servera; Menigo; Orkla Foods Sverige; Santa Maria; Skånemejerier Storhushåll; Svensk Cater; Unilever Food Solutions.

Klicka här eller direkt på bilden för att ta del av den senaste versionen av branschöverenskommelsen i sin helhet! (PDF-format)

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/branschoverenskommelse