Skriv ut detta Sida

Branschöverenskommelse


Branschöverenskommelse

Upphandling av livsmedel

Arbetet för en branschöverenskommelse mellan aktörer med anknytning till den offentliga livsmedelsupphandlingen inleddes våren 2014 på initiativ av Kost & Näring och presenterades i sin första version den 16 september 2015.


Branschöverenskommelsen ska förstås som ett levande dokument, där målsättningen är att löpande komplettera med nya, relevanta områden. I linje med denna ambition är dokumentet strukturerat i två delar:
Syftet med branschöverenskommelsen är att etablera praxis på centrala områden inom livsmedelsupphandlingen och därigenom skapa förutsättningar för ”den goda affären” genom upphandlingskedjans samtliga länkar.

  • Överenskommelse – områden där aktörerna enats om en gemensam hållning.
  • Diskussionsområden – frågor där arbetet för en framtida, gemensam hållning pågår.

Följande företag och organisationer har deltagit i arbetet med – och ställer sig bakom – överenskommelsen: Aviko Norden, Gunnar Dafgård, Greenfood/Ewerman, Kost & Näring, Lantmännen Cerealia, Martin & Servera, Menigo, Orkla Foods Sverige, HK Scan, Svensk Cater samt Unilever Food Solutions.

Klicka här för att ta del av den senaste versionen av branschöverenskommelsen i sin helhet! (PDF-format)

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/branschoverenskommelse