En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Hem > Aktuellt > Viktiga steg mot ökad samsyn
bok-fb
Anna Svartsjö, sammankallande i Kost & Närings fokusgrupp Upphandling.
Branschöverenskommelse 2.0

Viktiga steg mot ökad samsyn

2019-04-05

Tillsammans med branschens aktörer kunde fokusgrupp Upphandling, som en del av programmet på Kostdagarna, den 29 mars presentera en kraftigt uppdaterad version 2.0 av branschöverenskommelsen för upphandling av livsmedel.

Överenskommelsens ursprungliga sex områden får nu sällskap av två helt nya. Dessutom har punkt nummer två, ”Definitioner rörande sortimentsförändringar och upphandlat sortiment”, fått en välbehövlig uppdatering.

– De många definitioner av de här begreppen som finns runtom i Sverige skapar förvirring. Med uppdateringen i överenskommelsen hoppas vi kunna skapa konsensus kring en och samma definition, som alla använder sig av, säger Anna Svartsjö, sammankallande i fokusgrupp Upphandling.

Hållbarhetstider och prisjusteringar viktiga nyheter

Efter en längre tid av diskussioner har aktörerna som står bakom branschöverenskommelsen – Kost & Näring tillsammans med totalt elva producenter och landets tre största grossister – lyckats nå samsyn på två nya områden.

Utökad, omarbetad, fast förankrad. Branschöverenskommelsens alla 8 områden:
  1. Begränsa mängden dokumentation vid upphandlingar
  2. Definitioner rörande sortimentsförändringar och upphandlat sortiment UPPDATERAD!
  3. Ökad tillämpning av Request for Information, RFI
  4. Annonseringstid minst 60 dagar
  5. Svarstid vid frågeställande 2-4 dagar
  6. Avtalsspärr i samband med tilldelning 20 dagar
  7. Hållbarhetstider NY!
  8. Prisjusteringar NY!

En hållbarhetstrappa, utformad för rimlig balans i kraven på återstående hållbarhetstid vid leverans, lanseras nu i förhoppningen om att en gång för alla komma bort ifrån de många gånger slentrianmässiga kraven enligt 1/3- och 2/3-principerna för krav på återstående hållbarhetstid. Ett mycket viktigt steg inte minst i strävan mot minskat matsvinn, framhåller Anna Svartsjö.

– Alla sidor upplever att vi med hållbarhetstrappan hittat nivåer som är rimliga och som gynnar den offentliga livsmedelsaffären som helhet. Vi på mottagarsidan ser att våra kök fortsatt kommer att klara hållbarhetstiderna med god marginal. Grossisterna kan minska sin lagerhållning och producenterna kommer slippa slänga fullgoda produkter, som trots lång återstående hållbarhetstid inte kan levereras på grund av onödigt högt ställda krav.

”Ett komplext område”

Prisjusteringar är det andra av de båda områden som kommit till i den nya versionen. Bland annat ger överenskommelsen grönt ljus för prisjusteringar i perioden mellan basprisdag och avtalsstart.

– Genom att öppna för den här möjligheten hoppas vi kunna minska inslagen av spekulation i anbuden, där anbudsgivaren inte längre behöver sätta priser som inkluderar en extra marginal för förväntade prisökningar fram till avtalsstart, förklarar Anna Svartsjö, och tillägger att just detta åttonde område i överenskommelsen också varit det svåraste att komma framåt kring.

”När diskussionerna kommer in på reda pengar så blir det betydligt trögare att enas”

–  Det här är ett komplext område. Framför allt har grossisterna en annan syn än vi på köparsidan om vilka faktorer som ska betraktas som en giltig grund för prisjusteringar. Generellt märker vi att när diskussionerna kommer in på reda pengar så blir det betydligt trögare att enas.

När det gäller prisjusteringarna är sista ordet ännu inte sagt, konstaterar Anna Svartsjö.

– Det steg vi nu kunnat ta är en viktig början. Men prisjusteringarna kommer fortsätta vara ett område för diskussion också framöver.

Klicka här för att ta del av branschöverenskommelsen i sin helhet!