En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Verktyg i takt med tiden
verktyget
Nytt i ny kostym. Genom fokusgrupp Upphandlings försorg har verktyget för livsmedelsupphandling fått en välbehövlig översyn.
Välbehövlig översyn

Verktyg i takt med tiden

2020-09-24
  1. Upphandling
  2. Fokusgrupper

Fem år efter lanseringen av Kost & Närings verktyg för livsmedelsupphandling har det digitala stödet fått en generalöversyn – till både innehåll och form. 

Liksom tidigare är det Kost & Närings fokusgrupp Upphandling som gjort en djupdykning i det senaste av regler och lagstiftning, rekommendationer och överenskommelser. Bland annat i den nya lagen om offentlig upphandling som trädde i kraft 2017.

Marie Anzelius.

– Mycket har hänt under de senaste åren och behovet av en mer omfattande uppdatering av verktyget har vuxit fram successivt. LOU är en del men också den branschdialog som Kost & Näring driver har varit viktig för utvecklingen, med flera tillkommande områden i branschöverenkommelsen för livsmedelsupphandling, säger fokusgruppens Marie Anzelius, som lett arbetet med översynen. 

Grunden i upphandlingsverktyget, som riktar sig till kost- och måltidschefer och livsmedelsupphandlare i offentlig sektor, är densamma som tidigare. Sju separata avsnitt guidar och ger konkreta tips och råd: från upphandlingsstart via annonsering, utvärdering och tilldelning – hela vägen fram till uppföljning.

I dag är dialog istället en självklarhet och grossisten ses som en partner att jobba med i samarbete.

– Vid sidan om att införliva det nya i LOU har målsättningen med uppdateringen framför allt varit att få en tätare koppling mellan verktyget och branschöverenskommelsen. Det nya verktyget ger mer av förklaringar och bakgrund till överenskommelsens ganska kortfattade formuleringar, säger Marie Anzelius. 

– Vi har också stuvat om en del i det befintliga innehållet, för att göra helheten tydligare och ge användaren mer av en röd tråd. Efter flera omgångar av mindre justeringar under åren var det nödvändigt, fortsätter hon. 

Som en del i uppdateringen ändras också den grafiska formen. Vilka är de viktigaste nyheterna?

– Användaren kommer att märka av en hel del små, men smarta, förändringar som gör verktyget mer översiktligt och användarvänligt. Det mest uppenbara är den klickbara sidomenyn, som hela tiden finns till hands i skärmens högerkant och som förenklar navigationen. 

Livsmedelsupphandlingen förändras ständigt. Vad ser du som den största skillnaden i dag, jämfört med 2015 när verktyget lanserades?

– Hur mycket mer dialog det har blivit. Tidigare, skulle jag säga, var dialogen mellan upphandlande myndigheter och grossist i princip obefintlig. I dag är dialog istället en självklarhet och grossisten ses som en partner att jobba med i samarbete. 

David Hollertz