En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Upphandlingsstrategi på rätt väg?
2015-07-02

IMG_0614 lowres

Upphandlingsstrategi på rätt väg?

När Offentliga Affärer och Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, på måndagsseftermiddagen bjöd in till seminariet ”Nationell upphandlingsstrategi – är vi överens om målen och vägen dit?” fanns civilminister Ardalan Shekarabi (S) på plats.

Till grund för seminariet låg det alternativ till upphandlingsstrategi som presenterades av SOI i form av ett antal uppmaningar:

  •    Lyft blicken! Gå från upphandling till ett inköpsperspektiv med affärsfokus.
  •    Investera i kunskap och kompetens.
  •    Styr inköpen och gör dem till verktyg för att nå organisationens mål.
  •    Öppna dörrar för interaktion och dialog.

Behov av mer utbildning

I anslutning till presentationen av SOI:s alternativa strategi ombads Ardalan Shekarabi kommentera förslagen.

– Vi måste fokusera mer på vad vi vill åstadkomma, snarare än att inte göra fel, sade Shekarabi, som också betonade vikten av dialog och pekade på att det behövs mer utbildning – både i form av renodlade upphandlingsutbildningar på högskolenivå men också som en mera framträdande del i andra utbildningar.

Ministerns hållning ifråga om utbildningssituationen ligger i linje med Kost & Närings slutsatser vid det rundabordssamtal som föreningen arrangerade på måndagsförmiddagen tillsammans med grossisterna Martin & Servera och Menigo, där ordförande Marianne Backrud-Hagberg konstaterade att ”vid kostvetarutbildningarna har upphandlingen hittills haft låg prioritet. I vår dialog med universiteten trycker vi inom Kost & Näring på för en förändring”.

Maria Larsson