En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Så kan innovativ teknik öka patientens allmänna välbefinnande”
Sommarlasning_2021
Sommarläsningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Kost & Näring där studenter på Kostvetarprogrammet bidrar med populärvetenskapliga artiklar om aktuell måltidsforskning. Artiklarna publiceras löpande och oredigerade med start från midsommar och ända fram till augusti. Klicka direkt på bilden för att ta del av alla artiklar som publicerats hittills under sommaren.
Sommarläsning 2 av 7: Suzanne Khalil

”Så kan innovativ teknik öka patientens allmänna välbefinnande”

2021-07-07
  1. Sommarläsning 2021
  2. Forskning
  3. Sjukhus

Undernäring på sjukhus är en stor fråga som drabbar 20-50% av alla patienter världen runt. En kombination av undernäring och sjukdom leder ofta till allvarliga infektioner och skador som även kan medföra till dödlighet. Dessutom resulterar dessa sjukdomar till längre sjukhusvistelser, vilket höjer sjukvårdskostnaderna. Det är en viktig fråga som kan förebyggas med rätt kunskap och teknik.

Artikelförfattaren: Därför är ämnet viktigt

Artikeln är viktig för att den lyfter ett problem som patienter på sjukhus råkar ut för, vilket är undernäring. Med rätt teknik och kunskap kan man därför förebygga undernäring och förbättra patienternas kostintag samtidigt som man minskar matsvinn eftersom patienterna äter det de orkar och tycker om.

Artikeln skriven av Shelley Roberts et al. är en tvärvetenskaplig studie som utvecklats med en forskargrupp och intressenter samt vårdpersonal och sjukhuspatienter. I denna artikel diskuteras utvecklingen som har skett inom hälsoteknik för sjukhuspatienter i Australien och som nu kan engagera sig i nutritionsvården tack vare tekniska framsteg. Denna nya intervention kallas för NUTRI-TEC. Syftet till denna intervention är svårigheten att uppnå tillräckligt med kostintag under en sjukhusvistelse med tanke på de många olika patienter med många behov och de organisatoriska faktorer som är inblandade.

Vid de sjukhus som ingick i studien kunde patienterna, med hjälp av sjukhuspersonalen, registrera sina egna kostintag på en patientportal via en dataskärm som fanns tillgänglig vid varje säng. Detta för att göra det enklare för sjukhuspatienter att konsumera rätt näring. Patienternas deltagande i sin egen behandling är en del av forskningsprogrammet.

Patientens deltagande i sin egna näringsvård leder till ett förbättrat hälsoutfall

Enligt Australian Commission on Safety and Quality of National Healthcare Standards, är patientens deltagande oerhört viktig och leder till bättre hälsoresultat, högre kostintag samt ökat patientskydd och tillfredsställelse med vården. Detta baserades på studier som visade att teknikbaserade tillvägagångssätt ökar patientens deltagande, hälsovanor och hälsoutfall.

NUTRI-TEC-interventionen bestod av två delar. Den första var patientutbildning som ansågs vara en viktig del av interventionen under sjukhusvistelsen. Den andra delen var patientens deltagande i sin egen kostintag. För att uppnå detta deltagande, hjälpte en närings-/vårdpersonal till med korta och regelbundna målsättningar.

På patientportalen kunde patienterna logga in och beställa sina måltider. Det fanns ett näringsinnehåll för varje meny på samma sida och de kunde beställa en måltid baserat på näringsinnehållet. De kunde även se det totala energi- och proteininnehållet i den beställda måltiden, liksom hela dagens matintag. Detta uppskattades även av dietister som kunde logga in på patientens sida och se hur näringsbehovet och intaget såg ut i både antal och diagram. Dessutom var det möjligt att se de konsumerade måltiderna, mängden energi som konsumeras i kj/kcal och mängden protein som konsumeras i gram eftersom att systemet uppdaterades automatiskt.

Enligt en systematisk granskning, har forskningen konstaterat att patientens deltagande i sin egna näringsvård leder till ett förbättrat hälsoutfall. Genom att NUTRI-TEC-interventionen möjliggör att patienter lättare kan registrera och övervaka sina matintag leder detta till en tidsbesparing för vårdpersonal och näringsinsatser som dietister och sjuksköterskor genom att de får mer tid att genomföra andra vårduppgifter. Däremot föreslår artikelförfattaren att för att göra denna intervention så effektiv som möjligt bör den vara teori- och evidensbaserad samt ha tillgång till IT-experter. Detta för att minimera att studien misslyckas och går till spillo.

Suzanne Khalil

Om studenten/artikelförfattaren

Namn: Suzanne Khalil
E-post: suzina87@hotmail.com
Tar examen: Juni 2022
Brinner för: Matlagning, bakning, att skapa nya recept, hållbarhet. Brinner även för språk, andra kulturer, att resa, musik, dans och fotografi.
Intresserad av kontakt kring examensarbete och/eller annat uppsatsarbete med inriktning mot: Hållbarhet, mat för barn på förskolan/skolan, matsvinn.

Om Sommarläsning på kostochnaring.se

Sommarläsningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Kost & Näring där studenter på Kostvetarprogrammet bidrar med populärvetenskapliga artiklar om aktuell måltidsforskning. Artiklarna publiceras oredigerade med start från midsommar och ända fram till augusti. Här hittar du alla artiklar som publicerats hittills under sommaren.