En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Referat från styrelsemöte 7-8 september
2017-09-18
  1. För medlemmar
  2. Interna nyheter
  3. Styrelse

Referat från styrelsemöte 7-8 september

Åsa Kullberg, styrelseledamot och vice ordförande, rapporterar från höstens första styrelsemöte; en tvådagarsträff på Ledarna i Stockholm.

Dag ett arbetade styrelsen tillsammans med ersättare, valberedning och revisorer och en representant från Ledarna med en av motionerna från årsmötet. Motionen handlar om att genomföra en översyn av mandatperioder, längder m.m. – spännande frågor att börja fundera runt. För att närma oss ämnet använde vi SWOT-analyser som verktyg. En arbetsgrupp bildades som ska arbeta vidare med materialet som arbetades fram under dagen.

På styrelsemötet gick vi bl.a. igenom styrkortet för en avstämning. Styrkortet innehåller de mål vi tagit fram i Vision 100-dokumentet (vad vi vill ha uppnått när Kost & Näring fyller 100 år) och de aktiviteter vi ska genomföra för att nå målen. Vi diskuterade även medlemsrekrytering och stämde av arbetet med motionerna från årsmötet.

Avslutningsvis fick vi besök av organisationen Hållbar upphandling, som är ett samarbete där samtliga regioner och landsting ingår. Syftet är att utveckla gemensamma rutiner, uppförandekod m.m. De har i samarbete med SKL bl.a. genomfört revisionerna hos thailändska, lettiska och danska kycklingproducenter.

Nästa styrelsemöte, också det i Stockholm, äger rum den 27 oktober.