En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Nya insikter hela tiden”
Anna_Svartsjo_okt20
Work in progress. Fokusgrupp Upphandlings Anna Svartsjö understryker betydelsen av fortsatt dialog.
Livsmedelsursprung

”Nya insikter hela tiden”

2021-02-02
  1. Ursprung
  2. Upphandling

Närmare 50 representanter från grossister, tjänsteleverantörer och inte minst producenter samlades på tisdagen den 26 januari för ett virtuellt rundabordssamtal om livsmedelsursprung, arrangerat av Kost & Näring och MAT-Tanken i samarbete med Dabas.

Här kan du läsa mer om Kost & Närings och MAT-Tankens projekt för tydligare livsmedelsursprung.

Syftet: att sprida kunskap om den uppmaning om tydlig och konsekvent ursprungsmärkning av livsmedel som Kost & Näring och MAT-Tanken riktade till branschens aktörer våren 2020 – och att gemensamt diskutera möjligheter, hinder och praktiska vägar framåt.

– Tack vare att inbjudan gick ut via Dabas fick vi bättre representation av producenter. Det är en grupp som vi tidigare haft svårt att nå ut till, säger Anna Svartsjö, sammankallande i Kost & Närings fokusgrupp Upphandling.

– För första gången fick vi ord på vad för problem aktörerna ser med tydligare ursprungsmärkning, snarare än bara att de ser problem. Och det är avgörande för att komma vidare, fortsätter hon.

För första gången fick vi ord på vad för problem aktörerna ser med tydligare ursprungsmärkning, snarare än bara att de ser problem.

Det som kom fram i rundabordssamtalet kommer nu att utvärderas av arrangörerna, som under våren räknar med att kunna presentera nästa steg i arbetet.

– Men vad som är uppenbart redan nu är hur viktigt det är att hålla liv i diskussionen. Nya insikter och aspekter kommer till hela tiden. Aktörerna behöver få chansen att samlas och ventilera dem. Det här är ett jobb som aldrig kommer att bli klart, konstaterar Anna Svartsjö.

David Hollertz