En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Måltider för folkhälsa?
2015-06-30
Seminarium1
Överst: Hans Naess, verksamhetsledare Gastronomiska samtal, modererade diskussionen. Underst fr.v.: Elisabet Rothenberg, Annika Åhnberg, Mikael Palo och Marianne Pettersson.

DE OFFENTLIGA MÅLTIDERNAS DAG

Måltider för folkhälsa?

Kan de offentliga måltidsverksamheterna ta plats i frontlinjen för arbetet mot hållbarhet och bättre folkhälsa? Absolut – om man frågar panelen som på tisdagen inledde De offentliga måltidernas dag, arrangerad av Livsmedelsverket tillsammans med bland andra Kost & Näring.

Under intensiva 60 minuter i denna första av eftermiddagens programpunkter i Livsmedelsverkets regi bröts åsikter och reflektioner kring de offentliga måltidernas nuläge och framtid mot varandra, av en panel bestående av Stig Orustfjord, generaldirektör vid Livsmedelsverket, Åsa Coenraads, riksdagsledamot (M), Marianne Pettersson, riksdagsledamot (S), Elisabet Rothenberg, ordförande i Dietisternas Riksförbund, Mikael Palo, kultur- och utbildningschef vid Landstinget Sörmland samt Annika Åhnberg, tidigare jordbruksminister och idag processledare för regeringens livsmedelsstrategi.

I väntan på livsmedelsstrategin

En betydande del av seminariet kom att kretsa kring den nationella livsmedelsstrategi som initierats av den sittande S-MP-regeringen med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som ansvarig minister, och som för närvarande befinner sig ”på ritbordet”.

– Jag är övertygad om att livsmedelsstrategin har potential att få stor positiv påverkan, men det förutsätter att vi får upp området på agendan. Hittills har de offentliga måltiderna märkts väldigt lite i diskussionerna kring livsmedelsstrategin, konstaterade Annika Åhnberg.

Från politiskt håll gick uppfattningarna om livsmedelsstrategisatsningen inte oväntat isär. Medan Marianne Pettersson framhöll att man från Socialdemokraternas horisont ser en naturlig plats i strategin för de offentliga måltiderna ventilerade Moderaternas Åsa Coenraads en oro för att området nu riskerar att tappas bort.

– Fortfarande vet vi för lite om hur livsmedelsstrategin kommer att se ut i slutändan, och jag hoppas verkligen att de offentliga måltiderna kommer in i strategin. Det är synd att den nya regeringen valt att skrota den tidigare regeringens matlandetsatsning rakt av, där ju de här frågorna fick stort utrymme under de sista åren, sade Åsa Coenraads som samtidigt varnade för en ”politisering” av de offentliga måltiderna.

– Det vore negativt för alla, framför allt för de som verkar i branschen, om politisk prestige fick leda till att grundförutsättningarna på det här viktiga området ställdes på ända vid varje regeringsskifte.

Från kostnad till investering

I resonemangen kring de offentliga måltidernas framtida roll och potential efterlyste flera paneldeltagare ett nytt förhållningssätt till de ekonomiska aspekterna.

– Vill vi förändra något när det gäller hållbarhet så måste vi börja med barnen, vi får inte lämna en matskuld till kommande generationer. Kommuner hamnar fel när de säger om maten att ”det får inte kosta”, och tar inte det ansvar man faktiskt har, framhöll Mikael Palo.

­

– Traditionellt har man sett de offentliga måltiderna som en kostnad istället för en investering. Här behövs en synvända, ett ändrat perspektiv. Istället för att bara se till kostnader i det korta perspektivet måste vi gå mot att göra samhällsekonomiska analyser av vad de här måltiderna faktiskt ger totalt sett, sade Annika Åhnberg.

”Låt kostcheferna göra sitt jobb”

Stig Orustfjord, Livsmedelsverkets generaldirektör. Foto: SLV
Stig Orustfjord, Livsmedelsverkets generaldirektör. Foto: SLV

Livsmedelsverkets Stig Orustfjord gav upphov till lika varma som spontana applåder när han – utan att spara på krutet – redogjorde för sin syn på de offentliga måltidsverksamheternas mandat i förhållande till sina politiska ledningar.

– Jag är jävligt trött på kommunpolitiker som säger att barnen ska få äta hur mycket smör de vill. Jag är för att man från politiskt håll ställer krav på måltidernas kvalitet, men sedan måste politikerna låta kostcheferna göra sitt jobb. Att politiker går in och detaljstyr vad som ska serveras är samma sak som om de skulle bestämma över hur vården ska genomföra sina operationer.