En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Kommunerna ger Livsmedelsverket gott betyg
2009-12-10

Kommunernas livsmedelsinspektörer tycker att Livsmedelsverket är mycket snabbt, korrekt och tillgängligt, men verket får nöja sig med godkänt för sin tydlighet. Det framgår av en omfattande undersökning av landets kommuners och länsstyrelsers syn på Livsmedelsverket.

Den offentliga livsmedelskontrollen i Sverige görs främst av kommunernas miljö- och hälsokontor, samt länsstyrelserna. Livsmedelsverket ska i sammanhanget leda och samordna livsmedelskontrollen så att den är effektiv och likvärdig i hela landet.

Högt betyg

Livsmedelsverket har därför undersökt hur de kontrollansvariga hos kommunerna och länsstyrelserna uppfattar verket. Undersökningen har syftat till att få fram index för kommunernas och länsstyrelsernas uppfattning om hur pass korrekt, tydligt, tillgängligt respektive snabbt Livsmedelsverket är. Omdömena är givna efter en sexgradig skala. Ett resultat runt 4,0 betraktas som godkänt, 4,5 som bra och 5,0 som mycket bra.

Olika kanaler

Livsmedelsverket använder flera olika kommunikationskanaler för att stötta och effektivisera kommuner och länsstyrelserna. Mest använda är verkets skriftliga vägledningar och direkt stöd via telefon och mejl, följt av verkets webbplatser.

– Intressant är att de personliga mötena vid länsmöten får en så positiv bedömning, medan de personliga möten per mejl och telefon bara  får godkänt. Kommunerna säger att de har stor nytta av de upplysningar de får via telefon och mejl, men de vill ha en större begriplighet och att verket tar tydligare ställning. Detta är en balansgång eftersom kommunen är en självständig myndighet och den som känner alla fakta på platsen, säger Jan Sjögren.

Stort engagemang

Undersökningen, som gjordes i oktober av Axánd konsult, bestod av telefonintervjuer med 19 av 21 länsstyrelser, samt 209 kommunala miljökontor. Svarsfrekvensen i undersökningen var 82 procent. För var tredje kommun har chefen svarat, för andra är det enskilda inspektörer och ibland har enheten samlats för att svara.

– Vi är glada för att engagemanget att svara har varit så stort. Det är en stor hjälp för oss i arbetet att vidareutveckla verkets strävan i att kontrollen ska vara likvärdig, säger Jan Sjögren.

Källa: www.slv.se (nyhetsarkivet 2009-12-10)