En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Kampen om kostdatamarknaden
kostdata
En aktör dominerar

Kampen om kostdatamarknaden

2020-12-04
  1. Bransch
  2. Förenade Måltider
  3. Hållbarhet
  4. Mjukvara

På bara några år har marknaden för kostdatasystem gått från en handfull konkurrerande aktörer till koncentration under ett och samma paraply. Många verksamheter är bekymrade över utvecklingen. 

Upphandling, uppföljning, svinn och klimat. Och så en lång rad annat. I driften av modern, välfungerande måltidsverksamhet är kostdatasystemen en avgörande pusselbit. 

Men medan måltidsbranschen som helhet kännetecknas av hård konkurrens mellan ett flertal aktörer – vars erbjudanden i regel ställs mot varandra i öppna upphandlingsförfaranden enligt LOU – ser marknaden för just kostdatasystem annorlunda ut. 

Genom en rad förvärv och fusioner med tidigare konkurrenter under de senaste fem åren har Mashie-koncernen blivit den i princip enda aktören på den svenska kostdatamarknaden, en utveckling som lett till höjda ögonbryn på köparsidan.

En av dem är Karin Lundell, medlem i Kost & Närings fokusgrupp Hållbarhet och till yrket verksam­hetschef för Måltidsservice i Strängnäs kommun.

– Frågan har blivit oerhört het. Fram till för ett par år sedan var konkurrenssituationen rimlig, med flera fristående svenska aktörer. Men i takt med att Mashie köpte upp företag efter företag var vi många som undrade om det verkligen får gå till på det här viset, säger hon. 

När Mashie och Foodit/Matilda gick samman 2018 tog Karin Lundell kontakt med Konkurrens­verket, som dock lämnade ärendet utan åtgärd. Motiveringen: Kostdatamarknadens totala värde är för litet för att falla under konkurrenslagens bestämmelser.  

Karin Lundell.

Fram till för ett par år sedan var konkurrens­situationen rimlig.

För lågt för lagstiftningen alltså – men knappast en obetydlig kostnad för måltidsverksamheterna. Priserna varierar beroende på bland annat funktionalitet och verksamheternas storlek, och insynen är begränsad eftersom avtalen nästan alltid ligger under tröskelvärdet för LOU och direktupphandlas. I de medelstora kommuner Förenade Måltider talat med ligger kostnaden i intervallet 12 000 till 20 000 kronor per månad.

Karin Lundell har ingenting specifikt att anmärka på gällande Strängnäs kommuns avtal med Mashie, vare sig ifråga om pris, service eller kvalitet. 

 – Det som skaver är att som köpare inte ha några alternativ, vilket också den säljande parten givetvis är medveten om. Det skapar inte förutsättningar för en långsiktigt bra affär. Dessutom ser jag en risk i att all data ligger hos en och samma aktör, säger hon.

Men måste marknadsdominans per definition vara ett problem? Lars Henriksson är professor i rättsvetenskap och expert på konkurrensrätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

Lars Henriksson.

– I sin goda form kan marknadsdominans både skapa stordriftsfördelar och samordningsfördelar som kan gynna kunderna vad gäller såväl utbud som utveckling. Det är bara om ett företag missbrukar sin dominans som det blir problem. Missbruk av dominant ställning på marknaden är förbjudet i EU-rätten, säger han.

Men finns det inte risk att en koncentrerad marknad leder till högre priser?

– Så kan det förstås vara. Men då öppnar det samtidigt för helt nya aktörer att ge sig in på marknaden, säger Lars Henriksson.

Hur ser då Mashie själva på marknadssituationen? Företagets vd Erik Bergseth pekar på att kommuner och regioner ”vill ha stabila lösningar och leverantörer”.

Erik Bergseth.

– Det här är en väldigt liten bransch, i alla fall ur ett mjukvaruperspektiv. Då är konsolidering en naturlig konsekvens. Kunderna kräver hela tiden mer, det gäller allt från individualiserade beställningsmöjligheter och klimatberäkningar till bättre statistik till beslutsfattare. Att hänga med i den utvecklingen kräver resurser – och därmed en viss storlek på företaget, säger han.

Nu siktar nordiska konkurrenter in sig på den svenska marknaden för kostdatasystem. Hur ser ni på det?

– Vi välkomnar konkurrens. Det är grunden i all marknadsekonomi och gör att man håller sig på tårna. 

Agneta Renmark