En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Helheten den egentliga utmaningen”
2016-07-06
  1. Almedalen
  2. Hållbarhet

1 webb
Hållbart och hälsosamt. I paneldiskussionen deltog (fr.v.) Matilda Ernkrans (S), ordförande, Miljö- och jordbruksutskottet; Marianne Backrud Hagberg, ordförande, Kost & Näring; Åsa Brugård Konde, nutritionist, Livsmedelsverket; Maria Smith, chef miljö o socialt ansvar, ICA; Anna Richert, sakkunnig hållbar mat, WWF. Foto: Anna Samuelsson.

”Helheten den egentliga utmaningen”

Mat, hälsa och hållbarhet stod på onsdagen i fokus för ett seminarium arrangerat av Brödinstitutet, med den ödesmättade titeln Vem vinner slaget om planeten – klimatkämparna eller hälsohetsarna?

Från scen i Hälsodalen mitt i Visby tog sig företrädare för bland annat politik, livsmedelshandel och de offentliga måltidsverksamheterna an frågan om hur det vi äter på en och samma gång ska vara både klimatsmart och hälsosam. Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg var en av paneldeltagarna.

Seminariet var en fortsättning på Brödinstitutets kampanj ”Bread the future”, som lanserades i början av året och som syftar till att skapa medvetenhet om vilken mat människan kan och behöver äta för att klara både hållbarhets- och klimatutmaningen.

Maria Sitell.
Maria Sitell, Brödinstitutets talesperson och dagens moderator.

  För oss är det viktigt att vara en aktiv aktör i de här frågorna. Vetenskapen är i princip enig om att vi behöver öka andelen vegetabilier, samtidigt med en minskad köttkonsumtion där vi också tänker mer på vilken sorts kött vi äter. Här ser vi hur brödet kan spela en viktig roll, samtidigt som väldigt få förknippar just bröd med vegetabilier, säger Maria Sitell, talesperson vid Brödinstitutet, som också modererade seminariet.

Trender leder fel

En fråga som återkommande diskuterades under seminariet var effekterna av de många mat- och hälsotrender som snabbt får fäste och genomslag hos konsumenterna.

– Många gånger stirrar sig konsumenter blinda på antalet kalorier i ett visst livsmedel, eller att det ska vara fritt från vissa specifika ingredienser. Man gör det enkelt för sig och koncentrerar sig på en, eller ett fåtal, aspekter. När den egentliga utmaningen handlar om helheten, i att äta bra, allsidig mat, säger Maria Sitell.

En uppfattning som Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg, som ingick i panelen, delar.

– Vi i panelen var eniga om problemet med ”matfanatism”, där högljudda röster kräver 100 procent ekologiskt, fritt från gluten och laktos, och så vidare. Ett sådant fokus leder i fel riktning, både med tanke på klimat och hälsa, säger Marianne Backrud-Hagberg, som på samma gång framhåller de offentliga måltidsverksamheternas potential att bidra till förändring.

Marianne Backrud-Hagberg, Kost & Närings ordförande. Foto: Anna Sundström.
Marianne Backrud-Hagberg, Kost & Närings ordförande. Foto: Anna Sundström.

– Hållbarhetsmärkningar och olika konsumentinitiativ i all ära, men vad jag tror kan göra verklig skillnad är om man ute i skolorna i högre utsträckning än idag använder måltiden som pedagogiskt verktyg, som en sätt att redan tidigt i barnens livet etablera kunskap om hur man äter på ett klimat- och hälsomässigt hållbart sätt.

”Olycklig försening”

Ytterligare en ambition med tisdagens seminarium var att belysa hur den svenska regeringen hanterar frågorna kring hållbar och samtidigt hälsosam mat i sin kommande livsmedelsstrategi. Den försenade strategin skulle egentligen ha presenterats i juni, innan riksdagens sommaruppehåll.

– Istället för en lansering har regeringen valt att återigen gå ut och be om synpunkter till vad livsmedelsstrategin ska innehålla. Förseningen i sig olycklig, men det positiva är att det nu är upp till bevis för regeringen. Man har sagt att man vill ha inspel från oss som jobbar med de här frågorna, nu gäller det att visa att man faktiskt har lyssnat också. Brödinstitutet kommer definitivt hålla ögonen på regeringen framöver, säger Maria Sitell.

David Hollertz