En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Flexibilitet framtidens stora arbetsområde”
2015-07-02
IMG_1332 lowres
Från utskälld till utsökt offentlig mat – hur svårt kan det vara? Fr.v. Christer Holmgren, Lars-Erik Holm, Eva Sundberg, Marianne Backrud-Hagberg och Bengt von Zur-Mühlen.

DE OFFENTLIGA MÅLTIDERNAS DAG

”Flexibilitet framtidens stora arbetsområde”

Det är en gammal sanning att ökat utbyte och samarbete – mellan såväl myndigheter som mellan olika yrkesgrupper – är en grundförutsättning för att höja måltidskvaliteten inom vården. Sett ur det perspektivet var paneluppställningen inför det avslutande seminariet under De offentliga måltidernas dag nära nog idealisk.

Paul Svensson, kock och seminariets moderator.
Paul Svensson, kock och seminariets moderator.

Med avstamp i frågeställningen ”Från utskälld till utsökt offentlig mat – hur svårt kan det vara?” förde representanter för Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Kost & Näring, Sjukhusläkarna och Kalmar läns landsting en diskussion vad som krävs för att bättre möta behoven hos en grupp gäster som ofta har begränsad aptit – men som ännu mer än andra behöver både näring och en stunds måltidsglädje.

Livsmedelsverkets teamchef för offentliga måltider, Eva Sundberg, pekade redan tidigt i diskussionen på den stora betydelse som sjukhusmåltiderna har för patientens hälsotillstånd och tillfrisknande.

– Vetenskapliga studier visar att rätt mat kan minska vårdkostnaden per patient totalt sett. När vi nu vet detta vore det idiotiskt att inte satsa på sjukhusmaten, menade Eva Sundberg, som samtidigt passade på att betona Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens delade ansvar för dessa måltider, med passning till sin medpanelist, Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

– Vi måste bli tydligare med att lyfta fram betydelsen av maten, och inte minst det personcentrerade perspektivet på sjukhusmaten. Här har vi inom Socialstyrelsen tidigare varit svaga, sade Lars-Erik Holm, som också kunde berätta att måltidsfrågorna framöver kommer att sortera under myndighetens nya avdelning för patientsäkerhetsfrågor, något som Kost & Näring kunde rapportera om i mitten av juni.

Individanpassning – och samverkan

1
Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen.

Just det ”personcentrerade perspektiv” som Socialstyrelsens Lars-Erik Holm talade kom att prägla diskussionen som helhet, där fokus hamnade på måltidsverksamheternas möjligheter och förmåga att så långt som möjligt anpassa sig till varje enskild individ.

Kocken Paul Svensson, som gjord sig känd för sitt brinnande engagemang för den offentliga gastronomin och som modererade seminariet, ställde frågan om hur verksamheterna ska lyckas nå hela vägen fram till gästen, och hitta en total närvaro i måltidssituationen.

– En stor utmaning ligger i att skapa en flexibilitet som utgår ifrån matgästens unika behov. Vi i måltidsverksamheterna kan göra mycket när det gäller exempelvis valmöjligheter och menypresentation, men samtidigt finns det ett problem i att vi oftast saknar kontroll över de avgörande sista 30 centimetrarna fram till gästen, där vårdpersonalen på avdelningarna går in och tar över ansvaret. Här finns mycket att göra, konstaterade Kost & Närings ordförande, Marianne Backrud-Hagberg.

Christer Holmgren, förvaltningschef i Kalmar läns landsting, som sedan slutet av förra året kan stoltsera med titeln ”Sveriges bästa sjukhusmat”, instämde i Marianne Backrud-Hagbergs resonemang och kunde också dela med sig av erfarenheterna som Kalmar gjort på området.

– En nyckel i vårt förbättringsarbete att sätta in särskilda måltidsvärdar på avdelningarna, som ansvarar för serveringen av alla måltider. De är kostutbildade och ser till patientens speciella behov.Samverkan ute på avdelningarna är otroligt viktig, sade Christer Holmgren.

– Vården idag är alldeles för uppdelad, de olika funktionerna är så inkörda på sitt. Om man ser helheten så blir helheten en annan, sade Bengt von Zur-Mühlen, vice ordförande i Sjukhusläkarna, och fick brett medhåll inte minst från Livsmedelsverket och Eva Sundberg.

Eva Sundberg, teamchef Mat och Måltider, Livsmedelsverket och Marianne Backrud-Hagberg, orförande, Kost & Näring.
Eva Sundberg, teamchef Mat och Måltider, Livsmedelsverket och Marianne Backrud-Hagberg, orförande, Kost & Näring.

– Man kan inte jobba med måltider i stuprör, organisationen och ledarskapet spelar en avgörande roll. Enda sättet att uppnå verklig förändring är att man börjar ända uppifrån och arbetar tillsammans, integrerat. Från oss på myndighetsnivå, hela vägen till samverkan mellan måltidsorganisationerna och de olika vårdfunktionerna, framhöll Eva Sundberg.

”Ett steg i taget”

I sin sammanfattning av den timslånga diskussionen beskrev Paul Svensson flexibilitet som ”framtidens stora arbetsområde” inom sjukhusmåltiderna. Medan vissa landsting, som Kalmar län, har kommit långt i kvalitetsarbetet är andra landstings väg längre.

– Men det gäller att komma ihåg att vi inte kan lösa allt på en gång. Försöker vi med det är risken stor att det inte blir något alls gjort istället. Det viktiga är att ta ett steg, och sedan ett till, i rätt riktning, summerade Eva Sundberg.