«

»

jun 18 2015

Skriv ut detta Inlägg

Ett ögonblick, Elinor Yifter Lindgren …

Ett ögonblick, Elinor Yifter Lindgren …

… en av medlemmarna i Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus som i förra veckan som gick träffade Socialstyrelsens Maria Biörklund Helgesson, nytillträdd ”Utredare med specialistkompetens” med ansvar för myndighetens arbete med nutritionsfrågor.

Utöver Einor Yifter Lingren fanns också Karin Henningsson, Maria Ohlqvist och Catarina Offe med på plats.

Elinor Yifter Lindgren

Elinor Yifter Lindgren

Vad var bakgrunden till mötet?

– Vi tog initiativ till mötet som en uppföljning på de kontakter vi haft med Socialstyrelsen den senaste tiden, en dialog som fick ny energi sedan myndigheten tilldelats Årets Äppelskrutt i fjol. I Maria Biörklund finns nu det vi så länge efterlyst, nämligen en ansvarig kontaktperson. Vi ser att Kost & Näring och fokusgrupp Sjukhus behöver ta en aktiv del i det arbete som ligger framför henne och myndigheten när det gäller kartläggning, analys och uppdaterade rekommendationer. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är köken lika viktiga som vården.

Vilka är de viktigaste resultaten och intrycken av mötet, vad kom ni fram till?

– Det är tydligt att Maria, som ju tillträdde sin tjänst ganska nyligen befinner sig i en uppstartsfas där både hennes egen och myndighetens roll fortfarande håller på att få sin form. Bland annat fick vi veta att nutritionsområdet och Maria organisatoriskt kommer att ligga på en enhet där man jobbar med patientsäkerhetsfrågor. Vi ser det som en viktig och glädjande markering från Socialstyrelsens sida som understryker måltidernas stora betydelse och placerar kosten där den hör hemma, sida vid sida med övriga aspekter på patientsäkerhet.

Vad händer framöver?

– Under de kommande månaderna kommer Socialstyrelsen att fördjupa kontakten och samarbetet med Livsmedelsverket, för att skapa större tydlighet kring hur ansvaret för rekommendationer och råd kring de sjukas måltider ska fördelas myndigheterna emellan. Maria signalerade också tydligt att hon vill fortsätta dialogen med Kost & Näring. Jämfört med representanter för enskilda landsting kan vi som förening bidra med betydligt mer bredd i inflödet av information och erfarenheter. Ett nytt möte mellan Maria och oss i fokusgruppen är inplanerat i början av oktober.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/ett-ogonblick-elinor-yifter-lindgren