En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”EFAD viktig arena”
2014-10-17

EFAD_top0408

”EFAD viktig arena”

Kost & Näring var på plats under Diets-EFAD:s åttonde internationella konferens, den 9-12 oktober i Aten. Årets tema: ”Hälsa 2020: stöd till sårbara grupper”. Marianne Backrud-Hagberg, som tillsammans med Marianne Schröder-Maagaard och Annika Vessby företrädde föreningen, rapporterar från fyra givande dagar – med flera blå-gula avtryck.

Kost & Närings bord i konferensens utställardel lockade många nyfikna besökare.

Att få träffa kollegor och knyta kontakter just i Aten, denna fantastiska stad med kultur och historia i varenda kvarter, har varit väldigt inspirerande. Att resa från ett oktober-ruskigt Sverige till solsken och 23 grader gjorde inte saken sämre.

Själv deltog jag bland annat i en ordförandekonferens, där deltagarna kort presenterade nuläget i sina respektive länder. Vad händer då i Europa? Utvecklingen tycks gå åt olika håll. Medan våra kollegor i vissa länder märker av en positiv trend, med och ett ökat intresse för kostfrågorna, präglas situationen i bland annat årets värdland Grekland, Spanien och Portugal fortfarande av den ekonomiska krisen. När dietisttjänster försvinner tvingas dietisterna ta andra arbeten för att försörja sig, vilket på sikt leder till en allvarlig urholkning av kompetensen.

Health 2020, det nya hälsopolitiska ramverk som Världshälsoorganisationen WHO tagit fram för Europa, har medfört att beslutsfattare i större utsträckning engagerar sig i hälsofrågan. Nu finns möjligheten också för EFAD att ta del projektet, genom att bidra med kompetens inom nutritionsområdet.

Under konferensdagarna fick vi också anledning att känna oss stolta över de drivande krafter och goda initiativ vi har på hemmaplan i Sverige. Under rubriken ”Nutrition and physical function” genomförde Elisabet Rothenberg, ordförande i Dietisternas Riksförbund, en uppskattad workshop. Vi fick också höra Malin Skinnars Josefsson, doktorand vid Uppsala universitet, presentera det spännande forskningsprojekt som ligger till grund för hennes avhandling, om kommuners mat- och måltidsorganisation i äldreomsorgen med speciellt fokus på hemtjänst.

Vi i Kost & Näring-delegationen reste hem igen både med nya kunskaper och bekantskaper. Och, inte minst, med en insikt om EFAD som en betydelsefull arena där vårt engagemang fyller en viktig funktion. Vi behöver fortsätta lyfta fram kostekonomernas arbete med att skapa den kompletta måltidsupplevelsen, för alla matgäster.

2015 möts vi igen – i Amsterdam.

Marianne Backrud-Hagberg
Ordförande

Fotnot: På Kost & Närings medlems­sidor i decembernumret av Magasin Måltid kan du läsa en längre rapport från Diets-EFAD-konferensen.