En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > EFAD: 40 år av europeiskt dietistsamarbete
2018-10-01
Annemieke van Ginkel-Res, tidigare vicepresident i EFAD, efterträder Anne de Looy på posten som organisationens president. Hon är utbildad dietist och leder företaget ”Dietheek Nederland” som sysselsätter närmare 90 dietister, verksamma som rådgivare inom primärvården vid omkring 170 inrättningar runt om i Nederländerna.

ANNEMIEKE VAN GINKEL-RES NY PRESIDENT

40 år av europeiskt dietistsamarbete

Att The European Federation of the Associations of Dietitians, EFAD, fyller jämt 2018 uppmärksammades stort när organisationen i slutet av september bjöd in till årsmöte följt av två dagars internationell konferens. På plats i nederländska Rotterdam fanns Kost & Närings Marianne Schröder Maagaard – och medlems­sidorna.

Jubileet i all ära – men vid årsmötet, General Meeting, som inledde de sammanlagt tre dagarna, var det framtidsfrågorna som stod på agendan. Den kanske allra viktigaste: valet av Annemieke van Ginkel-Res till ny president för organisationen. Vi fick chansen att ta henne på pulsen om förtroendeuppdraget och om hennes tankar kring EFAD framöver.

EFAD General Meeting 2018
– det viktigaste ur ett Kost & Näring-perspektiv

• Annemieke van Ginkel-Res valdes till ny president, en post som före henne innehafts av Anne de Looy.

Norska Kost- og ernæringforbundets Sissi Stove Lorentzen valdes in i styrelsen, som därmed återigen får representation från Norden.

Arbetet med en yrkesregistrering för foodservice-dietister, som medlems­sidorna rapporterat om tidigare, fortgår – men långsammare än förväntat.

– Både yrkesrollen och förutsättningarna skiljer sig kraftigt åt mellan länderna, och det har gjort det svårt att ringa in gemensamma nämnare som blir relevanta för hela Europa. En tänkbar väg framåt som diskuteras är att definiera foodservice inte som en helt egen yrkeskategori utan som en av flera specialiseringar inom dietistyrket. Projektet har blivit mer komplext än vad vi trodde, kommenterade Agneta Hörnell, professor vid Umeå universitet och den som leder gruppen ESDN Food Service inom EFAD.

Agneta Hörnell.

Varmt grattis till utnämningen! Vilken är din syn på EFAD:s arbete på ett övergripande plan?

– Den stora bilden handlar om att sända ett budskap till omvärlden: om vi vill ha ett friskare Europa i framtiden så kan dietisterna vara med och bidra till det. Vägen dit går inte minst via partnerskap, både på EU-nivå och med Världshälsoorganisationen (WHO, reds. anm.). Målet är att sätta betydelsen av hälsosamma matvanor på kartan.

”Vår yrkesgrupp behöver ställa sig upp och inse vilken styrka och vilka möjligheter vi har att göra skillnad”

Du axlar nu rollen som president. I vilken riktning vill du föra EFAD under de kommande åren?

– Det ena är organisationen. Arbetet inom EFAD håller redan idag en hög professionell nivå, men bedrivs uteslutande på ideell basis. Min målsättning är att vi inom de kommande fyra-fem åren ska kunna bygga upp en fast lednings­organisation med ansvar för utveckling av konkreta förslag gentemot makthavare, kommunikation och så vidare. Det andra är utbytet med, och emellan, våra medlemsorganisationer. Genom att stödja och lära av varandra kan vi förbättra den europeiska folkhälsan.

Varför är samarbete och utbyte på europeisk nivå egentligen så betydelsefullt?

– Skillnaderna i var de europeiska länderna befinner sig inom mat och nutrition är stora. Vissa har hunnit väldigt långt i utvecklingen medan andra befinner sig precis i början. Det europeiska samarbetet handlar om att jämna ut de här skillnaderna, att dela kunskaper och hjälpas åt att lyfta alla länder mot en gemensam, hög nivå.

I närtid – vilken ser du som den enskilt viktigaste utmaningen för EFAD?

– Att lyfta ut en enskild utmaning är förstås svårt. Men med det sagt vill jag ändå lyfta fram kontakten med WHO, som just nu arbetar med sin agenda för perioden 2020-2030. Att sitta med vid bordet, och vara en röst för dietisternas perspektiv, är oerhört betydelsefullt. Här uppnådde vi under september i år ett viktigt delmål, i form av en ackreditering som ”icke-statlig aktör”. Det innebär bland annat att vi blir inbjudna till regionala kommittémöten och kan föra fram våra frågor synsätt direkt.

För dig personligen, vilka är dina drivkrafter för att nu fördjupa ditt engagemang i EFAD och ta klivet upp som president?

– Professionell nutrition löper som en röd tråd genom min karriär, även om jag inte själv jobbat som klinisk dietist, utan istället ägnat mig åt inte minst ledarskapsperspektivet. Vår yrkesgrupp behöver ställa sig upp och inse vilken styrka och vilka möjligheter vi har att göra skillnad. Och här tror jag att jag kan ha mycket att bidra med.

David Hollertz

Fotnot: Den samlade bevakningen från organisationens årsmöte och konferens återfinns i kommande nummer av Kost & Närings medlems­sidor i Magasin Måltid, med utgivning i slutet av oktober.