En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Den goda chefen – en framtida bristvara?
2014-07-03

Ledarna

Den goda chefen – en framtida bristvara?

ALMEDALEN Ett ögonblick Karin Henningsson, Carolina Englund-Gonzalez och Maria Larsson, styrelseledamöter i Kost & Näring, som under veckan besökt två av Ledarnas seminarier: ”Chefens chef är en man” och ”Varför vill färre bli chefer?”.

Karin Henningsson
Karin Henningsson
Carolina Englund-Gonzalez
Carolina Englund-Gonzalez

Maria Larsson
Maria Larsson

Antalet sökande per chefstjänst har under 2000-talet minskat drastiskt. Är den goda chefen på väg att bli en bristvara?

Karin: Det kan man säga. En viktig slutsats från seminarierna är att chefsyrket inte är attraktivt längre, eftersom det blivit en slasktratt för administration. På 1980-talet ägnade cheferna 75 procent av sin arbetstid åt ledarskap och coaching, och återstående 25 procent till administration. Idag är proportionerna de omvända.

Carolina: Att jobba mycket, men med administrativa, mindre intressanta och utmanande uppgifter, är helt enkelt inte tillräckligt attraktivt.

Vilka lösningar presenterades under seminarierna för hur man kan bryta den negativa trenden och istället stärka chefsrollen attraktivitet?

Maria: Ett av problemen som ringades in är föreställning om chefen som någon, sannolikt en man, som jobbar mycket övertid och som alltid finns tillgänglig. Det skapar en viss sorts förväntningar på vad man som chef ska leva upp till, vilket i sin tur kan avskräcka många från att söka den sortens jobb.

Carolina: Om man i en rekryteringssituation står inför valet mellan två lika kompetenta kandidater, så måste man lita på magkänsla. I ett sådant läge tenderar många att söka sig till den ’trygga’, bekanta bilden av Chefen. Både Ledarnas ordförande Annika Elias och psykologen Kristina Langhammer, som satt i panelen under seminariet ”Chefens chef är en man”, poängterade därför att en nyckel för att förändra den här bilden ligger i att få in andra typer av ledare. Vilka förebilder vi har är i förlängningen en fråga om makt.

Seminarierubriken ”Chefens man är en man” syftar på den obalans mellan könen som leder till att de kvinnliga cheferna ofta återfinns på de lägre nivåerna. Man ansvarar för att verkställa besluten, men är inte med på den strategiska nivå där besluten fattas. Varför ser det ut på det här sättet?

Karin: Återigen är det problem är att den nuvarande situationen, liksom den traditionella bilden av den höga chefen som en man, blir självuppfyllande. Sara Sterner, som satt i panelen i ”Varför vill färre bli chefer?”, beskrev en viktig skillnad mellan kvinnor och män i rekryteringssituationer. Medan män rekryteras på basis av vad de tros kunna göra i framtiden, rekryteras kvinnor snarare på basis av vad de redan har uppnått och bevisat.

Maria: Paneldeltagaren Mernosh Saatchi, vd för kommunikationsbyrån Humblestorm, hävdade att makten att förändra till stor del ligger hos valberedningarna, som i sin tur föreslår kandidater till styrelserna. De måste få insikt om den här problematiken, och förses med rätt kunskap om hur man kan agera annorlunda.

Ur ett internationellt perspektiv, hur långt har Sverige kommit när det gäller jämställdheten på chefsområdet?

Karin: För mig var det ganska överraskande att vi i Sverige inte alls är den förebild som många nog vill föreställa sig. Istället är det Ryssland, Polen och Turkiet som har kommit längst fram när det gäller förekomsten av kvinnliga högre chefer. Här finns en helt annan tradition av kvinnligt ledarskap, som vi svenskar kan lära oss en hel del av.