En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Året Äppelskrutt till Socialstyrelsen
2014-03-21

2014 års Äppelskrutt till Socialstyrelsen

Kost & Närings utmärkelse Årets Äppelskrutt tillfaller 2014 Socialstyrelsen, för oförmågan att aktivt axla det viktiga ansvar man har för näring och måltider till sjuka. Med anledning av problemen skickar Kost & Näring idag ett öppet brev ställt till myndighetens generaldirektör.

”Vinnaren” av den mindre smickrande utmärkelsen tillkännagavs på fredagen i samband med Kostdagarna, Kost & Närings kongress för kostchefer, livsmedelsupphandlare och andra ledare inom offentliga måltider. Årets Äppelskrutt, en vänlig men ytterst bestämd uppmaning om bättring, tillfaller Socialstyrelsen med motiveringen:

… för att – trots sitt eget konstaterande om rätt mat och näring som en viktig patientsäkerhetsfråga – under alltför lång tid ha lämnat visionen om ”mat som medicin” drivandes vind för våg. Kompetent kostvägledning i vårdkedjans alla länkar är i förlängningen ett säkert recept på både snabbare tillfrisknande och högre livskvalité, inte minst bland de äldre. Det är ni som bär ansvaret för näring och måltider till våra sjuka. Axla det ansvaret, knyt rätt kompetens till er och bli den positiva, professionella kraft som vården så väl behöver. Skärpning, Socialstyrelsen!

Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring, beskriver hur förhoppningen i samband med att ansvaret för patientmåltiderna 2011 gick över till Socialstyrelsen, var att frågorna om måltider och nutrition skulle integreras i alla delar av vården.

– Tyvärr tvingas vi konstatera att det inom myndigheten sedan länge saknas en ansvarig kontaktperson för detta oerhört viktiga område, liksom en hemvist i organisationen. Idag skickar vi därför ett öppet brev till Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm, där vi efterlyser omgående förändringar för att komma tillrätta med problemen. Så snart en ansvarig finns på plats inleder vi i Kost & Näring mer än gärna en konstruktiv dialog om vägen framåt, säger Marianne Backrud-Hagberg.

Klicka här för att läsa det öppna brevet från Kost & Näring till Socialstyrelsens generaldirektör.