En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Anvisningar en ”ny guldstandard”
Dyra kvadrat. I egenskap av byggnadens mest kostsamma yta är storköken särskilt utsatta för insparningar och kompromisslösningar, menar Elena Johansson.
Dyra kvadrat. I egenskap av byggnadens mest kostsamma yta är storköken särskilt utsatta för insparningar och kompromisslösningar, menar Elena Johansson.
Utrustning & Lokaler

Anvisningar en ”ny guldstandard”

2019-09-27
  1. Utrustning och lokaler
  2. Förenade Måltider
Elena Johansson

I samband med ny- och ombyggnationer av kök upplever många måltidsorganisationer en frustration över bristande hänsyn till verksamhetens behov. Nu kan det ändras, tack vare ett omfattande underlag framtaget av Göteborgs Stad.

Underlaget fastställdes i mars i år och innehåller en lång rad dokument – från utrustningsanvisningar till mallar för teknisk dokumentation. Anne-Sofie Johansson, tekniskt sakkunnig vid lokalförvaltningen och med bakgrund inom just måltidsverksamhet, har varit ansvarig för arbetet. 

Kost & Närings fokusgrupp Utrustning och lokaler anser att materialet ligger i absolut framkant och talar om ”en ny guldstandard” för ny- och ombyggnader av offentliga kök. 

Anvisningarna kan och borde användas av alla

– Anvisningarna är framtagna av och för Göteborg men kan – och borde! – användas av alla. Tyvärr kommer köket ofta i skymundan i byggprocessen och hamnar i ”hörnet som
blev över”, säger fokusgruppens Elena Johansson. 

För att säkerställa rätt nivå i köken som byggs måste kost- och måltidscheferna finnas med redan från start, understryker hon. 

– I fokusgruppen talar vi om att ”knô sig in”, att ställa krav på att få sitta med vid bordet. Men som kostchef behöver du något som ger extra tyngd åt dina bedömningar om vad verksamheten kommer att behöva ifråga om yta, utrustning och så vidare. Med underlaget från Göteborg i ryggen blir det mycket svårare för fastighetschefen eller projektledaren att kompromissa bort de behov som faktiskt finns.  

David Hollertz


Underlaget från Göteborgs Stad finns ­tillgängligt i sin helhet via stadens hemsida.