En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Hallå där, Anita Åberg …
2013-07-02

Almedalen tisdag:
Hallå där, Anita Åberg …

… sammankallande i Kost & Närings Fokusgrupp Upphandling, som på tisdagen deltog i panelen vid LRF:s och Martin & Serveras seminarium om livsmedelsupphandlingar, med utgångspunkt i Anders Wijkmans upphandlingsutredning.

Anita_Aa

I presentationen av seminariet i Almedalsveckans program står bland annat: ”En process där LOU revideras tar lång tid, men upphandlare, kostchefer, producenter och leverantörer är otålig och i behov av lösningar som kan effektivisera arbetet redan idag”.

Vad är ditt spontana intryck, så här efter seminariet?
– Det känns som att förändringarna av LOU är en process som mycket riktigt kommer att ta tid. Intrycket är att de olika aktörerna tar sina olika perspektiv som utgångspunkt, utan att riktigt se till helheten. Jag vore inte förvånad om det dröjer ytterligare några år innan förändringarna får genomslag i praktiken för oss som jobbar med livsmedelsupphandling till de offentliga köken.

Vad framstår som det största hindret just nu?
– Just nu är den det helt klart den politiska processen som bromsar upp, det höll också företrädarna för båda de politiska blocken med om när vi talades vid efter seminariet. Upphandlingsutredningens förslag, som varit ute på remiss fram till för två veckor sedan, måste allra först formuleras i en proposition från regeringen, ett arbete som inte påbörjats ännu, och sedan baxas hela vägen fram till riksdagsbeslut. Dessutom märktes under seminariet idag att sista ordet knappast är sagt om vad propositionen faktiskt ska innehålla. Så några snabba förändringar vad gäller lagstifitningen ska man inte hoppas på.

I panelen fanns representanter för både politiker och leverantörer, producenter och upphandlare. Var gick de stora skiljelinjerna i synen på livsmedelsupphandlingen?
– Ett område där det finns en del frågetecken gäller Miljöstyrningsrådets roll, om de ska finnas kvar som den ”obundna” aktör de är idag, eller om det ska förändras. Anders Wiljkman menade att ”det är en dragkamp om var Miljöstyrningsrådet ska ligga”. En möjlighet som nämndes var att ordna in MSR under Kammarkollegiet. Men det märktes tydligt att det råder delade meningar.

Diskussionen om vad som beställts kontra vad som faktiskt levereras, har varit särskilt aktuell nu under våren. Hade de frågorna en plats också vid seminariet idag?
– Nils Berntsson från Servera, som representerade leverantörsperspektivet, poängterade vikten av att följa upp ingångna avtal.  En lösning för ursprungskontroll framför allt av kött är att använda Dabas, där certifikat som verifierar ursprunget ska finnas tillgängliga. På samma gång betonade han att krav som inte går att följa upp heller inte ska få ställas.

Dina slutord vid seminariet möttes av applåder – vad var det egentligen du lyfte fram?
– Jag konstaterade återigen att detta kommer att ta tid, och riktade i väntan på bättre lagstiftning tydliga uppmaningar till tre av grupperna inom upphandlingen. Till grossisterna: sluta överpröva och samarbeta istället med oss! Till upphandlarna: tänk igenom vad ni vill ha, ställ tydliga krav och följ upp! Och till politikerna: skynda på, jobba vidare med förslagen. Låt oss få vara delaktiga i arbetet, och ta fram specifika bestämmelser för livsmedelupphandlingen!