En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Alla proffs på mat?
2015-06-26

Ett ögonblick, Marianne Backrud-Hagberg …

… Ordförande i Kost & Näring, som under De offentliga måltidernas dag vid årets Almedalsvecka i Visby kommer att lyfta diskussionen om kost- och måltidschefernas yrkesroll och mandat att leda måltidsverksamheterna.

Frågan ställs återkommande på sin spets då politiker – många gånger tvärt emot den egna kostchefens bedömning – fattar detaljbeslut ner på produkt- och ingrediensnivå om det som ska serveras inte minst i skolan och förskolan.

Marianne Backrud-Hagberg
Marianne Backrud-Hagberg

Rubriken för Kost & Närings diskussionspass under De offentliga måltidernas dag den 30 juni är ”Alla proffs på mat? Om makt och mandat inom de offentliga måltiderna”. Varför väljer föreningen att lyfta frågan?

– Situationer där politiker kör över kostchefernas professionella bedömningar har kommit och gått i kommunerna under de senaste åren, på olika håll i landet. Nu under våren har debatten pågått i flera kommuner i södra Sverige. Exempelvis beslutade kommunfullmäktige i Svedala kommun i mitten av maj att erbjuda mellanmjölk och smör som alternativ till de lättprodukter som serverats hittills, trots att det går emot både kommunens kostchefs uppfattning, Livsmedelsverkets rekommendationer och den egna kostpolicyn man antagit. För många av våra medlemmar är den här typen av situationer vardag, och ett stort problem.

”Lite mellanmjölk har väl ingen dött av”, resonerar säkert många. Varför är det här ett problem?

– Som vi i Kost & Näring ser det handlar frågan i grunden inte om enskilda detaljer, utan om helheten kring den offentliga måltiden, om universitetsutbildade kost- och måltidschefers mandat att leda sina verksamheter på ett professionellt sätt. Styrning från politiskt håll av enskildheter i verksamheterna undergräver inte bara vår yrkesgrupps position, utan får dessutom till följd att beslut av måltiderna fattas av personer som saknar rätt utbildning och kompetens. Då blir det i längden väldigt osäkert var man landar.

Vad är lösningen?

– Sedan 2011 fastställer skollagen att maten som serveras i skolan ska vara näringsriktig, vilket i praktiken innebär att man ska förhålla sig till de riktlinjer som Livsmedelsverket ger på basis av etablerad forskning. För oss som arbetar professionellt med offentliga måltider är det de här riktlinjerna vi har att förhålla oss till. Serverar vi exempelvis en fetare måltidsdryck, som mellanmjölk istället för lättmjölk, blir det svårt att klara de näringsrekommendationer som finns och som vi har ett ansvar för att följa. Det kan kanske låta tråkigt att följa det Livsmedelsverket föreskriver. Men det finns en anledning till att rekommendationerna ser ut som de gör, inte minst ur folkhälsosynpunkt. Det är budskapet vi tar med oss till Almedalen.

Fotnot:
Klicka här för Skånska Dagbladets artikel den 16 maj i år, apropå beslutet om att erbjuda smör och mellanmjölk som alternativ i skolrestaurangerna i Svedala kommun.

I ett debattinlägg i Sydsvenska Dagbladet i början av juni ger dietisten tillika Kost & Näring-medlemmen Birgit Josefson sin syn i diskussionen kring Svedala kommuns beslut. Birgit medverkade också upp i en chatt med tidningens läsare i anslutning till publiceringen, som återfinns här.