En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Äldremåltiderna 17/10: Fåtal platser kvar
2018-09-12

HELDAGSSEMINARIUM 17 OKTOBER I STOCKHOLM

Från myndighetsstöd till omsorgsetik

Den enskilda matgästens behov, preferenser och välbefinnande – både i ordinärt och i särskilt boende – var utgångspunkten när Kost & Näring den 17 oktober bjöd in till heldagsseminarium om äldreomsorgens måltider.

Vad krävs för att ta målsättningen om individanpassning från prat till praktik – och var går gränsen för ”den skräddarsydda måltiden”? Vilken roll spelar har den lokala mat- och måltidsorganisationen? Och vad kännetecknar de lösningar som utvecklats, testats och visat sig fungera direkt ute i några av landets verksamheter?

På plats för att presentera, resonera och diskutera fanns en stark uppställning medverkande – var och en redo att dela med sig av just sina specifika perspektiv och kunskaper.

Klicka här för att ta del av presentationerna från dagen! 

Medverkade i dagen. Överst fr.v. Susanne Rolfner Suvanto, Josephine Garpsäter, Lena Martin, Malin Skinnars Josefsson, Anna-Karin Quetel samt dagens moderator Sylwia Jaworska, journalist med bakgrund inom Sveriges Radio och SVT och grundare av företaget Sylwia & Seniorerna.

__

PROGRAM 17 OKTOBER

9.00 – 10.00
Ankomst, registrering, kaffe och mingel

10.00 – 10.15
Inledning
Sylwia Jaworska, journalist och dagens moderator.

10.15 – 11.15
Myndighetsstöd i förändring:
Vem, vad, hur – och varför?!
Lena Martin, utredare vid Socialstyrelsen och ansvarig för utvecklingen av myndighetens kunskapsstöd för förebyggande och behandling av undernäring som presenteras under 2019 tillsammans med Anna-Karin Quetel, nutritionist vid Livsmedelsverket ansvarig för arbetet med de nya, individfokuserade råden ”Bra måltider i äldreomsorgen”, om de båda myndigheternas syn på ansvar, råd och praktiskt stöd i förhållande till landets verksamheter.

11.15 – 11.30
Paus

11.30 – 12.15
Samma direktiv – 290 tolkningar
Malin Skinnars Josefsson, doktor vid Uppsala universitet som i sin forskning ringat in nyckelfaktorerna för måltidskvalitet inom äldreomsorgen; från nationella riktlinjer och initiativ via lokala tolkningar – hela vägen fram till det faktiska mötet med matgästen.

12.15 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.45
Allas ansvar – ingens ansvar?
Josephine Garpsäter, nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs stad och ordförande i DRF:s sektion för geriatrisk och gerontologisk nutrition, om nödvändigheten i konkretisering, mätning och uppföljning – och om var gränserna för ”den skräddarsydda måltiden” kan och borde dras.

13.45 – 14.45
FRAMGÅNGSEXEMPEL x 3

SMAK – Mat och måltidsmiljö för äldre i särskilt boende
I Västerås stads projekt SMAK omsätts den praktiska, erfarenhetsbaserade kunskapen om vad som gör måltidssituationen bättre i rutiner, checklistor och andra konkreta verktyg för kunskapsdelning och systematisk kvalitetssäkring. Presenteras av Jenny Radeck, projektledare.

Matkasseprojektet
Kan sju levererade måltider per dygn – små, goda, näringstäta och proteinrika – bidra till både piggare och friskare hemmaboende seniorer? Det så kallade Matkasseprojektet i Nordanstigs kommun, som testkörts under våren 2018, pekar på det. Presenteras av Karin Henningsson, kostchef och Anna Mattsson, MAS.

Måltidsprojektet i särskilt boende
Med Måltidsprojektet i särskilt boende har Växjö kommun med utgångspunkt i omfattande observationer utvecklat en särskild metodik för måltiden, där fokus ligger på helheten kring gästen och omfattar flera yrkesgrupper inom såväl kök som omsorg. Presenteras av Cecilia Svanberg, projektledare och utsedd av DRF till Årets dietist 2018.

14.45 – 15.15
Fika, mingel och nätverkande

15.15 – 16.00
Gästen, jag(et) och du – samverkan på ett annat sätt
Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet och regeringens tidigare utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, med en vision – och konkreta tips – för en ny, närmare form av måltidssamarbete.

16.00 – 16.30
Summering av dagen och avslutning
_

__

_